6.11.1999 11:13:54
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

s více centrálními atomy (monomery)

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina

didusná

HNO H2N2O2
2. kyselina

tetrahydrogen-

difosforečná

H4P2O7 H4P2O7
3. kyselina

disírová

H2S2O7 H2S2O7
4. kyselina

tetrahydrogen-

divanadičná

H4V2O7 H4V2O7
5. kyselina

diwolframová

H2W2O7 H2W2O7

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home