5.11.1999 00:11:52 III.
Vzorce peroxohydrogensolí
s jedním centrálním atomem (monomery)
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. dihydrogenperoxofosforečnan

amonný

NH6PO5 NH6PO5

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home