14.03.2006 16:52:21
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.D 1

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

1. H = 3,2 N = 45,2 O = 51,6

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík dusík kyslík
3,2/1 = 3,20 45,2/14 = 3,23 51,6/16 = 3,23
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík dusík kyslík
3,20/3,20 = 1 3,23/ 3,20 = 1,01 3,23/3,20 = 1,01
3.krok: zaokrouhlení
vodík dusík kyslík
1 1,01»1 1,01»1
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

didusná

HNO H2N2O2

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home