14.03.2006 16:52:21
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.C 4

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

4. H = 1,0 Te = 65,9 O = 33,1

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík tellur kyslík
1,0/1 = 1,00 65,9/127,6 = 0,52 33,1/16 = 2,07
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík tellur kyslík
1,00/0,52 = 1,92 0,52/ 0,52 = 1 2,07/0,52 = 3,98
3.krok: zaokrouhlení
vodík tellur kyslík
1,92»2 1 3,98»4
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

(poly)metatellurová

H2TeO4 H2TeO4

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home