14.03.2006 16:52:21
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.F 2

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

2. H = 2,6 P = 27,2 O = 70,2

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík
2,6/1 = 2,60 27,2/31,0 = 0,88 70,2/16 = 4,39
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík
2,60/0,88 = 2,95 0,88/ 0,88 = 1 4,39/0,88 = 4,99
3.krok: zaokrouhlení
vodík fosfor kyslík
2,95»3 1 4,99»5
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

trihydrogenperoxofosforečná

H3PO5 H3PO5

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home