6.11.1999 01:14:23
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

s jedním centrálním atomem (monomery) - 2

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina trihydrogenfosforná

.........přesněji..........

dihydridofosforečná

H3PO2 H3PO2
2. kyselina trihydrogenfosforitá

.........přesněji..........

hydridofosforečná

H3PO3 H3PO3

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home