14.03.2006 17:18:03
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.E 3a

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

4. H = 0,8 S = 62,0 O = 37,2

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík síra kyslík
0,8/1 = 0,80 62,0/32 = 1,94 37,2/16 = 2,33
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík síra kyslík
0,80/0,80 = 1 1,94/ 0,80 = 2,43 2,33/0,80 = 2,91
3.krok: zaokrouhlení
vodík síra kyslík
1 2,43»2ale mnohem blíže je 2,5!!Proto rozšíření!! 2,91»3
4.krok:rozšíření x 2
vodík síra kyslík
1.2=2 2,43.2=4,86»5 2,91.2=5,82»6
5.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

pentathionová

H2S5O6 H2S5O6

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home