6.11.1999 18:33:43
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

s více centrálními atomy (monomery) - 2

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina

trithionová

H2S3O6 H2S3O6
2. kyselina

tetrathionová

H2S4O6 H2S4O6
3. kyselina

pentathionová

H2S5O6 H2S5O6
4. kyselina

hexathionová

H2S6O6 H2S6O6
5. kyselina

disiřičitá

H2S2O5 H2S2O5

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home