14.03.2006 15:53:34
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu

III.C 1

Zadání: Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny

zde je metodika

zadání v procentech

1. H = 4,6 P = 23,7 O = 61,1 N = 10,7

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík dusík
4,6/1 = 4,60 23,7/31 = 0,76 61,1/16 = 3,82 10,7/14 = 0,76
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík dusík
4,60/0,76 = 6,05 0,76/ 0,76 = 1 3,82/0,76 = 5,03 0,76/0,76 = 1
3.krok: zaokrouhlení
vodík fosfor kyslík dusík
6,05»6 1 5,03»5 1
4.krok: určení názvu a vzorců
dihydrogenperoxofosforečnan

amonný

NH6PO5 NH6PO5

nahoru[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home