6.11.1999 20:45:53
V. Vzorce solí
s jedním centrálním atomem (monomery)-2
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec
empirický
vzorec
molekulový
vzorec funkční
vzorec strukturní
s iontovou vazbou
vzorec funkční
vzorec strukturní
s kovalentní vazbou
1. thiosíran
vápenatý
CaS2O3 CaS2O3

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home