25.10.2009 23:17:53
Zkoušky
MC jde s dobou a dostal se na Facebook...a vypátral, jak jsou mu vděčni studenti za záchranu života ...po kliknutí více
MC jde s dobou a dostal se na Facebook...a vypátral, jak jsou mu vděčni studenti za záchranu života ...po kliknutí více

Beilsteinova zkouška Friedrich Konrad Beilstein - kliknutím k životopisu Stanovení halových prvků v organické sloučenině...více
Marshova zkouška James Marsh (2. 9. 1794 – 21. 6. 1846) Reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou resp. sírovou vzniká tzv. nascentní vodík...více
Gutzeitova zkouška

Max Adolf Gutzeit,
německý chemik,
1847–1915

  Analytická zkouška na arsen. Do baňky nalejeme malé množství konc. HCl, vložíme kousek zinku a přidáme As2O3. Vznikne arsenovodík (arsan, arsin - klikni pro zápis reakce), stejně jako u Marshovy zkoušky. K ústí baňky dáme ovlhčený filtrační papír s krystalkem AgNO3. Vytvoří se hnědá skvrna stříbra dle reakce :
AsH3 +.6AgNO3  ---}  Ag3As.3AgNO3 +  3  HNO3
a následné hydrolýzy
Ag3As.3AgNO3  +  3  H2O ---}  6  Ag  +  H3AsO3  +  3  HNO3

[nahoru][analytická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home