18.09.2005 18:26:51
Fotochemie
[fotografická chemie][fotobarviva azomethynová][fotosyntéza][historie fotografie][fotovoltaické (solární) články]
Klikni pro větší obrázek - "Dovolte mi, abych vám představil svého zapisovatele, Alberta Einsteina. Jo jo, máš to správně, tak pokračuj..." říká MC na jedné ze vzácných fotografií, kde je zachycen se svým "zapisovatelem". Že by náš MC byl i geniálním fyzikem?

"Dovolte mi, abych vám představil svého zapisovatele, Alberta Einsteina. Jo jo, máš to správně, tak pokračuj..." říká MC na jedné ze vzácných fotografií, kde je zachycen se svým "zapisovatelem". Že by náš MC byl i geniálním fyzikem?


1.[fotografická chemie][fotobarviva azomethynová][fotosyntéza]
2. Fotochemické reakce a reaktory zde ve formátu pdf [1 pdf][2 pdf][3 pdf][4 pdf]
3. Barviva pro fotografii a záznamová média
[html][pdf]
4. Barviva pro laserové tiskárny
[html][pdf]
Gabriel Lippmann (1845-1921)

ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home