21.02.2010 14:46:13
Léčiva
oskenovaná část je z Přehledu středoškolské chemie SPN Praha 1990

"Proč jsi Natálko víc nevyrostla ?", diví se MC, když jí chce zkoušet ze svých stránek promítaných vysoko na zdi. "Nepotřebuji být obryní, mám svého Šemíka", zněla Natálčina odpověď....kliknutím kvíce fotkám
"Proč jsi Natálko víc nevyrostla ?", diví se MC, když jí chce zkoušet ze svých stránek promítaných vysoko na zdi. "Nepotřebuji být obryní, mám svého Šemíka", zněla Natálčina odpověď....více fotek


Klinutím ke strukturnímu elektronovému vzorci kyseliny barbiturové

Meprobamat C9H18N2O4 

Diazepam C16H13ClN2O

Plegomazin C16H13ClN2O

[2-(karbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] karbamát 7-chloro-1-methyl-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-on N-[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-2-chlorfenothiazin
Salvarsan C12H14As2Cl2N2O2 Sulfathiazol C9H9N3O2S2 Sulfaguanidin C7H10N4O2S  
 
2-amino-4-(3-amino-4-hydroxyfenyl)arsanylidenarsanylfenol dihydrochlorid 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid 4-amino-N-(aminoiminomethyl)benzensulfonamid  
3,3'-diamino-4,4'-dihydroxyarsenobenzen dihydrochlorid  

(4-aminofenyl)sulfonylguanidin

 
Streptomycin C21H39N7O12 Erythromycin C37H67NO13
 
 
 

 

 

 


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home