20.10.2009 19:02:12
Parametry
[atomový poloměr][ionizační energie][elektronová afinita]
oskenováno z Přehledu středoškolské chemie SPN Praha 1990

Našemu paparazzi se podařilo během letních prázdnin zachytit MC na stráži Talibanu


Závislost atomového poloměru r na protonovém čísle Z

Závislost ionizační energie I na protonovém čísle Z

Závislost elektronové afinity A na protonovém čísle Z

[nahoru][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]