14.09.2012 15:13:06
Zajímavé články uveřejněné v tisku
Akta X

Abychom MC-mu nekřivdili a neopomněli i jeho kladné stránky, zvěřejňujeme I tuto vzácnou fotografii, kde MC doprovází své kolegy, americké výsadkáře na jejich misi do Afganistánu. MC odmítl maskovanou uniformu a M-14 granátomet a vybavil se svojí M-5 valaškou a sibiřským maskovacím pláštěm.


Zajímavé články uveřejněné v tisku:

1. Honba za supertěžkými prvky
2. Josef Michl a nanochemie
3. Vítejte v nanosvětě
4. Pět forem uhlíku
5. Jeskyně gigantických krystalů Naica (pps prezentace)
6. Tabulka prvků, že je nuda? Omyl - Článek v časopise 5+2 o sbírce tabulek na tomto webu.


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home