Romani - Nazvy chemickych prvku v romstine Romani PT: [Belarussian] Běloruské periodické tabulky [Bulgarian] Bulharské periodické tabulky (většinou kódování - cyrilice) [Crimean] Crimean Tatar Periodic Table - Periodicka Tabulka v krymske tatarstine [Czech] České periodické tabulky [Finnish] Finské  periodické tabulky [Hungarian] Maďarské  periodické tabulky [Kosovo] Albánská periodická tabulka (severní dialekt gegština pod vlajkou Kosova) [Latvian] Lotyšské periodické tabulky (kódování pobaltské jazyky), druhá je ke stažení (download) [Lithuanian] Litevské periodické tabulky (dvě foto, jinak kódování pobaltské jazyky)  [Macedonian] Makedonské periodické  tabulky (v azbuce) [Polish] Polské periodické tabulky [Russian] Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice [Slovak] Slovenské periodické tabulky [Welsh] Wales . periodická tabulka ve welštině [in Austria] Periodické tabulky v němčině [in Romania] Rumunské periodické tabulky [in Slovenia] Periodicke  tabulky ve slovinštině [in Turkey] Turecké  periodické tabulky [in Vojvodina] Periodicke  tabulky v srbstine LATINKOU (vlajka Srbska) [All] PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku


Romska vlajka - Romani flag

08.04.2018 09:38:41code: Unicode (UTF8)
Romani Periodic Tables

Romany language

Periodické tabulky v rómštině


  Romani dialects Ag Au Cu Fe Hg Pb Sn S Al As Zn
01. Banatiski Gurbet R. rupun sunakaj bakro sastri   olovo          
02. Burgenland Romani rup somnak harkuma, ris srasta   blaj   švefl      
03. Dolenjski Romani srebro zlato bakro sastri   svinco cinko        
04. Finnish Romani rup čonak, sonak, sonako louvo kupra, thouvibosko_piiri saster džiido_rup blüija, blüüs, molvuris   svaabla     molvuris
05. Gurvari Romani rup somnakaj xarkom sasri   arčič, arčiči          
06. Kalderaš Romani rup sumnakaj, sunakaj xarkoma, xarkuma sastri   moliv, molivi arčič, arčiči cimporo, sufro, sumpori     bicinderi, cîlinderi, mecindero, špialtero
07. Latvian Romani rup savnakaj, suvnakaj xarkuma pletiizeris, saster, sastir džiidò_rup molov alva, arčič zeeveľa alumiinijòs    
08. Lovara Romani rup somnakaj, sumnakaj xarkom, xarkoma, xarkuma sastri   arčič, arčiči, moliv cino        
09. Macedonian Džambazi Romani rup galbeno, zlato bakari sastri     kalaj        
10. Prekmurski Romani rup, srebro, srebrou somnak baker, khufer srasta   arčič, svinec cin        
    Ag Au Cu Fe Hg Pb Sn S Al As Zn
11. Sepečides Romani rup altîni, lira   sastri, sastrn,              
12. Sofia Erli Romani rup, rupul froli, somnakal, sovna, sumnakal bakari, harkoma sras, srast, utja   olovos konserva        
13. Ursari Romani ardžintos, aržintos auros kupros saster   plumbos kositori sulfos      
14. Welsh Romani rup sonakaj, sunakaj   sastarn džido_rup   molivo        
15. Bugurdži Romani sêrmas, srebro zlato, zlatos bakari, harkuma saster, sastrn, železo   olovo limi sulfur      
16. Crimean Romani rup phol pirdo saster   molivi teneǩes        
17. East Slovak Romani rup somnakaj, xarkum trast   olovos arčič beguňaľi_jag alamoňis    
18. Gurbet Romani rup galbeno, somnakaj, sumakuj, sumlakaj, sumnakaj, sunakaj, zlato bakra, xarkum, xarkuma sastri   olovo arčići, kalaj sumporo     cinka, pišlo
19. Hungarian Vend R. rup somnak harkum srasti              
20. Kosovo Arli Romani srebro zlato bakar sastron   olovo kalaj        
    Ag Au Cu Fe Hg Pb Sn S Al As Zn
21. Lithuanian Romani rup sunakaj meďo sastêr   švino švino        
22. Macedonian Arli R. srebro zlato   sastrn              
23. North Russian R. rup sovnakaj, sumnakaj, suvnakaj xarkoma sastîr   muluvi muslovi, orčiči śera aľuminijo mižêx  
24. Romungro Romani rup somnakaj harkum trast   arčič          
25. Sinte Romani rup sonakaj, sonekaj, šonekaj, sunekaj kufero, kupfro, kupro ajso, sasta, sastar, saster, sastêr, šaster džido_rup, džidrup blajo, molevo         cingo, cinko
26. Sremski Gurbet R. rupo sunakaj   sastri       sumpori      
27. Veršend Romani ezüšto, rup somnakh rezo trast   grafiko bádogo, cino        

* * * * * * * * * * * * * * *

Click for dictionary in all romani dialects


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
   

Baltu-Čigānu

  C
Uǒgleklis
  O
Skābeklis
   
      Si
Kràmǒs
  S_Sēros
Zevél
   
              Fe
Sastér
  Ni
Nikeļa
Cu_Pirdǒ
Xàrkǒma
             
                    Ag
Rup
    Sn
Molǒvǒs
    I
Jǒdǒs
 
                    Au
Savnakaj
Hg
Džīdǒ_rup
  Pb
Molǒv
       

Russian Rom Russian Rom
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
  [Русско-цыганский словарь][2]  
   

Romska vlajka - Romani flagRussian flag - click to Russian Periodic Table

         
          S_жупел, зэвэла
дзэвэл_зэвэл
   
              Fe
састыр
    Cu
харкома
      As
мижэх
     
                    Ag
руп
             
                    Au
совнакай
             

Romska vlajka - Romani flagClick to Slovak Periodic Tables

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
  [Slovensko - rómský slovník]  
   

 

      O
kyslíko
   
          S
sira
   
              Fe_trast
sastri
    Cu_charkum
charchoma
Zn_zinko
zinkos
           
                    Ag
rup
    Sn
cíno
       
                    Au_sovnakaj
somnakaj
Hg_ortuti
dživo_rup
  Pb
harčiči
       

* * * * * * * * * * * * * * *

Multidialektní slovník romštiny MULTILEX (přímo)
Au - sovnakaj A2 A3 A4 A7 A8 A14 B2, somnakajA1 A5 A9 A11 B1 B2 C1 C4 C6
Fe - trast A7 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6, tras A6 A8 A10 A13 B3 C6, strastA2, stras A1 A2
Pb - olovosA1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14, olovoB1 B2 B3 C1 C4
Sn - cínosA1 A2 A3 B2, cinosA4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14, cínoB3 C1 C6, cinoB1 C2 C3 C5

Mapa

A1 - Kopčany, A2 - Kuchyňa, A3 - Horná Breznica, A4 - Vysoká nad Kysucou, A5 - Oravská Poruba, A6 - Liptovská Porúbka, A7 - Spišský Štvrtok, A8 - Jarabina, A9 - Moldava nad Bodvou, A10 - Chminianske Jakubovany, A11 - Močarmany, A12 - Petrová, A13 - Medzilaborce, A14 - Pavlovce nad Uhom
B1 - Kľačany, B2 - Slovenská Ľupča, B3 - Gemerská Hôrka
C1 - Zohor, C2 - Tomášikovo, C3 - Šarovce, C4 - Kosihovce, C5 - Bušince, C6 - Rimavská Baňa


Selice (Slovak) Romani Periodic Table

Periodická tabulka v Selické rómštině (Selice je obec na Slovensku)

Selice [Slovak]  Rom Selice [Slovak]  Rom
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
  [Selická romština - slovník]  
   

Romska vlajka - Romani flag

         
               
              Fe
trast
                   
                    Ag
ėzišto
    Sn_cíno
plého
       
                    Au_araňo
somnakaj
    Pb
ólmo
       

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
  [odkaz]  
   

  Romska vlajka - Romani flagCzech flag - click to Czech Periodic Table

           
               
              Fe_strast
saster
    Cu_charkom
tsapár
             
                    Ag
rup
    Sn
arčič
       
                    Au
sovnakaj
             

Romstina


Romska vlajka - Romani flagRomania flag - click to Romania Periodic TableHungary flag - click to Hungaria Periodic Table

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
   

  Dictionary

           
               
              Fe
sastri
                   
                    Ag
rup
             
                    Au_sovnakaj
somnakaj, sumnakaj
             

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku