Romani - Nazvy chemickych prvku v romstine Romani PT: [Belarussian] Běloruské periodické tabulky [Bulgarian] Bulharské periodické tabulky (většinou kódování - cyrilice) [Crimean] Crimean Tatar Periodic Table - Periodicka Tabulka v krymske tatarstine [Czech] České periodické tabulky [Finnish] Finské  periodické tabulky [Hungarian] Maďarské  periodické tabulky [Kosovo] Albánská periodická tabulka (severní dialekt gegština pod vlajkou Kosova) [Latvian] Lotyšské periodické tabulky (kódování pobaltské jazyky), druhá je ke stažení (download) [Lithuanian] Litevské periodické tabulky (dvě foto, jinak kódování pobaltské jazyky)  [Macedonian] Makedonské periodické  tabulky (v azbuce) [Polish] Polské periodické tabulky [Russian] Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice [Slovak] Slovenské periodické tabulky [Welsh] Wales . periodická tabulka ve welštině [in Austria] Periodické tabulky v němčině [in Romania] Rumunské periodické tabulky [in Slovenia] Periodicke  tabulky ve slovinštině [in Turkey] Turecké  periodické tabulky [in Vojvodina] Periodicke  tabulky v srbstine LATINKOU (vlajka Srbska) [All] PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
               
          S
дзэвэл
зэвэл
сумпор
   
              Fe
састыр
    Cu
xaрк
ома
Zn
цэминдыро
цыминдыры
    As
мижэх
     
                    Ag
руп
    Sn
цына
волыво
       
                          Pb
мулуви
молоў
моловa
       

Dictionary


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku