Romani - Nazvy chemickych prvku v romstine Romani PT: [Belarussian] Běloruské periodické tabulky [Bulgarian] Bulharské periodické tabulky (většinou kódování - cyrilice) [Crimean] Crimean Tatar Periodic Table - Periodicka Tabulka v krymske tatarstine [Czech] České periodické tabulky [Finnish] Finské  periodické tabulky [Hungarian] Maďarské  periodické tabulky [Kosovo] Albánská periodická tabulka (severní dialekt gegština pod vlajkou Kosova) [Latvian] Lotyšské periodické tabulky (kódování pobaltské jazyky), druhá je ke stažení (download) [Lithuanian] Litevské periodické tabulky (dvě foto, jinak kódování pobaltské jazyky)  [Macedonian] Makedonské periodické  tabulky (v azbuce) [Polish] Polské periodické tabulky [Russian] Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice [Slovak] Slovenské periodické tabulky [Welsh] Wales . periodická tabulka ve welštině [in Austria] Periodické tabulky v němčině [in Romania] Rumunské periodické tabulky [in Slovenia] Periodicke  tabulky ve slovinštině [in Turkey] Turecké  periodické tabulky [in Vojvodina] Periodicke  tabulky v srbstine LATINKOU (vlajka Srbska) [All] PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
               
               
              Fe
sras
srast
utja
    Cu
bakari
harkoma
             
                    Ag
rup
rupul
    Sn
konserva
       
                    Au
froli
somnakal
sovna
sumnakal
    Pb
olovos
       

Sofia Erli Romani belongs to the Balkan group, more specifically to the Southern Balkan group. It is spoken in Sofia, Bulgaria. This dialect is very well documented through a collection of fairy tales, dating back until the beginning of the 20th century.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku