Periodic Table in [Lazuri][dialekt Chechen in Turkey][Kazakh][Old Turkey][Turkish][Uyghur] language


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Ottoman Turkish Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v osmanské turečtině (1856)

 
   
Turkic flag Ottoman Turkish language 14th to 20th centuries (1928)
           
        P
Dictionary
S
Dictionary
Dictionary
   
              Fe
Dictionary
Dictionary
    Cu
Dictionary
Zn
Dictionary
    As
Dictionary
     
                    __Ag
Dictionary
Dictionary
    Sn
Dictionary
Sb
Dictionary
Dictionary
     
                    Au
Dictionary
Hg
Dictionary
Dictionary
  __Pb
Dictionary
Dictionary
       
   

08.07.2020 01:03:37 code: Unicode UTF 8

Dictionary Dictionary Dictionary

Osmanská turečtina či osmanština je forma turečtiny, která se používala za dob Osmanské říše. Disponovala mnoha výpůjčkami z arabštiny a perštiny a zapisovala se tureckým osmanským písmem (variantou arabského písma). Za dob největší slávy Osmanské říše tyto výpůjčky počtem výrazně převyšovaly původní turecká slova. Z tohoto důvodu byla osmanská turečtina z větší části nesrozumitelná chudým obyvatelům bez vzdělání, kteří mluvili kaba Türkçe („hrubou turečtinou“), která používala mnohem méně cizích výpůjček a která se stala základem dnešní turečtiny. K pojmenování osmanské turečtiny došlo během období Tanzimat. Osmanská turečtina de facto zanikla roku 1928, když Mustafa Kemal Atatürk provedl Atatürkovy reformy, mezi něž patřila i reforma jazyka. Atatürk ustanovil lidovou turečtinu spisovným jazykem a obrátil se k jazykovému purismu ve snaze vybudovat moderní národní stát. Zbavil se také osmanského arabského písma ve prospěch latinky, aby tak orientoval zemi více na západ a pryč od arabského světa.

Turecké osmanské písmo (الفبا elifbâ) byla verze arabského písma používaná v osmanské turečtině za Osmanské říše a v prvních letech turecké republiky až do 1. listopadu 1928, kdy Mustafa Kemal Atatürk zavedl používání latinky.


Historical PT Albanian, Bulgarian, Croatian, Czech, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, LatinLatvian, Lithuanian, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Turkish

Turkish in cyrillic script - сербская кириллица (вуковица)

Author PTPT1875PTPT
  AuthorAuthor
    Author          
             
              Book     Book            
                    Book     Book      
                  Book Book Book   Book      
Author

Turecké osmanské písmo

Turecké osmanské písmo (الفبا elifbâ) byla verze arabského písma používaná v turečtině za Osmanské říše a v prvních letech turecké republiky až do 1. listopadu 1928, kdy Mustafa Kemal Atatürk zavedl používání latinky.

Tak jako v arabském písmu má většina písmen čtyři formy: samostatnou, začáteční, středovou a koncovou.

Samostatná Koncová Středová Začáteční Název písmene Dnešní turecký ekvivalent
elif a, e
hemze  
be b
pe p
te t
se s
cim c
çim ç
ha h
h
dal d
zel z
re r
ze z
je j
sin s
şın ş
sat, sad s
ﺿ dat, dad d, z
t
z
ayın ', h (nebo vynecháno)
gayın g, ğ
fe f
kaf k
kef k, g, ğ, n
gef¹ g, ğ
nef, sağır kef n
lam l
mim m
nun n
vav v, o, ö, u, ü
he h, e, a
ye y, ı, i

Ottoman_Empire

 

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku