Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Bulgarian


Вторая половина XIX века - до 1899 года : Дриновская орфография  Употреба на буквата -ѣ, -ѫ, - і, твёрдый знак (Ъ) на конце слов

PT1860PT
  REV. С. F. MORSE. aided by Mr. CONSTANTINE VASILIEV.
    Book          
          cѣ’рa  
              желѣ‘зо     мѣдь цинкъ          
                    сребро’     кала'й      
                    злато’ жива'къ   коршюмъ, о'лово, свине’цъ      
Book

PT1865PT
  Joakim Gruev (Bulgarian: Йоаким Груев)
    Book          
          cимпуръ  
              желѣзо     мѣдь цинкъ          
                    срѣбро     елавъ      
                  платинѫ злато живакъ   куршюмъ      
Author Book

1869 - 1871 - 1873
PTBookPT

H.
Водородъ
Ivan Bogorov (Bulgarian: Иван Богоров)

Литій
G.
Глуциній

PTBookPT

B.
Боръ
C.
Вѫглеродъ, Чисты_вѫгліе
As_N.
Азотъ_Селитрородъ
O._Кыслородъ
Кислородъ_Кисленикъ
F.
Фторъ
Na.
Содій_Натрій
Mg.
Магній_Магнезій
Al
Глиній_Алуминій
Si.
Крѣмній
Ph_P.
Фосфоръ_Свѣтоносъ
S.
Тяфъ
Cl.
Хлоръ
K.
Калій
Ca.
Калцій
  Ti.
Титанъ
Vd.
Вaнадъ
Cr.
Хромій
Mn.
Марганецъ
Fe.
Желѣзо
Co.
Кобалтъ
Ni.
Никель
Cu.
Мѣдь
Zn._Цинкъ
Дутя_Дудяя
    As.
Мышеморъ_Арсеникъ
Se.
Селенъ
Br
Бромъ
  St_Sr.
Стронцій
Y.
Иттрій
Zr.
Цирконій
Ta.
Танталъ
Mo.
Молибденъ
    R.
Родій
Pd.
Палладій
Ag.
Срѣбро
Cd
Кадмій
  Sn._Елавъ
Олово_Коршумъ
Sb.
Елавъ_Калай
Te.
Теллурій
I.
Iодъ
  Ba.
Барій
    W.
Волфрамъ
  Os.
Осмій
Ir.
Иридій
Pt.
Платина
Au.
Злато
Hg.
Живакъ
  Pb._Провиснуване
Олово_Коршумъ_Шикалка
Bi.
Висмутъ
   
     
  Ce.
Церій
                         
  Th.
Торій
  U.
Уранъ
                     
Book Book

Book

Book

Book Book

1870

Водородъ Book
Литій Гліосиній

PTBookPT

Боръ Въглеродъ_Въгленъ Азотъ_Селитротворъ Кыслородъ Флюоръ
Натрій Магній_Магнезій Аліоминій Кремъчь_Крѣмній Фосфоръ_Свѣтоносъ Симпуръ_Сѣра Хлоръ
Калій Калцій_Вапній   Титанъ Вaнадъ Хромъ Марганецъ Желѣзо Кобалтъ Никкелъ Мêдь Цинкъ     Мышекъ_Арсеникъ Селенъ Бромъ
Рубидій Стронсій Iттрій Цирконій Ніобій Молибденъ   Рютеній Родій Палладій Срѣбро Кадмій   Олово Антимоанъ Теллюръ Iодъ
Сезій Барій Лантанъ   Танталъ Тюнгстенъ   Осмій Iридій Платинъ Злато Живакъ Талій Свинецъ Висмутъ    
     
  Церій Дидимъ         Тербій     Ербій      
  Торій   Уранъ                      
Book Book Book

1899-1920, 1924-1945 Иванчeвсккая орфография  Употреба на буквата -ѣ, -ѫ, твёрдый знак (Ъ) на конце слов. Нет - і

1914

Водородъ PTKonstantin StefanovPT
Литий  

Book

  Вѫглеродъ_Вѫгленъ Азотъ Кислородъ Флюоръ
Содий Магний Алуминий   Фосфоръ Сѣра Хлоръ
Калий_Потасий Калций   Титанъ   Хромъ Манганъ Желѣзо Кобалтъ Никель Бакъръ_Мѣдь Цинкъ     Арсеникъ   Бромъ
                  Паладий Сребло Кадмий   Олово Антимония Телурий  
  Барий           Осмий   Платина Злато Живакъ   Свинецъ_Олово Бисмутъ    
     
  Церий                          
      Уранъ                      
Book

Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Bulgarian


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home