Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Latin


PT1506PT Book
  Book
    Book          
          Book  
              Book     Book       Book    
                    Book     Book BookBook    
                    Book Book   Book Book    

Book PT1512PT Book
  BookDominicus (Nanus Mirabellius)
    Book          
          Book  
              Book     Book            
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

Book PT1517PT Book
  Johannes Murmellius Book
    Book          
          Book  
              Book     BookBook            
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

 


PT1526 BookBookPT


Book PT1532PT Book Book Book
   
               
          Book  
              Book     Book            
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

Book PT1571PT Book
 

Book

    Book          
             
              Book     Book            
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

Author PT1730PT Book
 

BookAuthor

    Book   Book      
        Book
Book
Book
Book
 
              Book
Book

Book
  Book
Book

Book
   
Book
   
                    Book
Book
    Book
Book
Book
Book
   
                    Book
Book
Book
Book
  Book
Book

Book
   

PT1802PT

Book Book Book
Book
Author
Robert Kerr

PT

V roce 1802 vydal Robert Kerr již páté vydání druhého dílu Elements of Chemistry in a New Systematic Order containing All the Modern Discoveries. V tomto vydání přidal navíc příloze (str. 232 - 233) jako vůbec první chemik značky (písmenné označení jednotlivých prvků), to v Lavoisierově původním textu vůbec nebylo (písmena se sice objevila u některých prvků v příloze Méthode de nomenclature chimique, která vyšla v roce 1787, ale byla uzavřena v kroužkách), a stal se tak prvním chemikem, který takovéto značky tvořené písmeny použil. Toto zveřejnění však zřejmě zůstalo zcela bez odezvy a nevešlo ve známost, neboť další chemici se chovali jakoby toto značení neexistovalo. Následoval ho v roce 1805 Francouz Héricart, ale také bez jakékoli odezvy. V roce 1808 vydal Dalton značení prvků kroužky a teprve poté se značením prvků písmeny začal zabývat Berzelius jako by byl první (první konkrétní značky vydal v roce 1813, všech v roce 1814). A neznalost této práce Roberta Kerra trvá do dnes, všude i v odborné literatuře se uvádí jako autor prvních značek Berzelius.


PTPT1811 - 1813PT PT

1811 Essai sur la nomenclature chimique (253-286)
Book

Book

PT1814 PT

PTPT
Book Book Book Book
PT
Book Book Book
Book

V období 19. století docházelo k rychlému nárůstu počtu nových prvků V roce 1802 sice vydal první písmenné symboly (značky) prvků Robert Kerr, ty však vůbec nevešly ve známost. Stejně dopadly značky malými písmeny Francouze Héricarta z roku 1805. Daltonovo jednoduché značení kroužky z roku 1808 přestalo vyhovovat. Z těchto důvodů švédský chemik Berzelius uvedl úmysl zavést nové symboly prvků, založené na písmenech odvozených od jejich latinských názvů (přesvědčený, že je první), když v roce 1813 značky pro první prvky zveřejnil a svůj počin zdůvodnil: "Ve třídě látek, které jmenujeme metaloidy, chci používat počátečních písmen, i když metaloid má toto písmeno společné s jiným metaloidem. Ve třídě kovů chci ty, které mají počáteční písmeno společné s jiným kovem nebo metaloidem, rozlišit tím, že píši první dvě písmena názvu. Když první písmena dvou kovů jsou stejná, pak chci v tomto případě připsat první souhlásku, kterou nemají společnou. Například S = sulphur, Sn = tin (stannum), St = antimony (stibium), C = carbon, Cu = copper (cuprum), M = muriaticum, Ms = magnesium, Mn = manganese (pozn.: u "m" to jeho zásadám moc neodpovídalo) atd.“
Značky pro všechny prvky zveřejnil Berzelius v roce 1814. Oproti uvedeným zásadám nezískaly ani zinek ani zirkonium značku Zi a v roce 1813 explicitně uvedenou značku antimonu změnil z St na dodnes používané Sb. Značky Berzelius zveřejnil v domovském Stokholmu (text knihy ve švédštině, názvy prvků latinsky), vzápětí se objevily jeho značky v Londýně v anglickém překladu (který je mylně dnes všeobecně považovaný za text, kde se značky objevily vůbec poprvé). A zdaleka ne všechny značky byly totožné (sic!). V anglickém překladu byly v řadě případů značky pozměněny či změněny totálně (přizpůsobeny angličtině): platina z Pt. na Pl, palladium z Pl. na Pa, mangan z Mn. na Ma, sodík z Na. na So, draslík z K. na Po, beryllium z Be. na Gl (glucinum), wolfram z W. na Tn (tungsten) a tantal z Ta. na Cl (columbium). Rhodium se pozměnilo z z R. na dodnes používané Rh. Za všemi značkami navíc zmizely tečky. Některé značky se změnily později: iridium zde I na Ir, chlor zde M (muriaticum resp. Muriatic radicle, což je spíše chlorid) na Cl a hořčík zde Ms na Mg.
Návrh na třípísmenné značky se neujal, neboť se používají vesměs značky maximálně dvoupísmenné [i když někteří chemici později třípísmenné značky použili, pro arsen Ars. zde a zde, pro stříbro Arg. zde, pro antimon Ant. zde, pro actinium Akt. zde, pro terbium Trb a thulium Thu zde, pro wolfram (tungsten) Tgo. zde a dokonce pro promethium (illinium) Ill zde resp. (jllinium) Jll a rhenium (dmitrimendelevium) Dmn zde], s tím, že se k označení později objeveného prvku používá kombinace prvního písmene jeho latinského názvu s jiným než druhým písmenem, kupříkladu písmeno „C“ je použito u 11 prvků. U uhlíku byla použita jednopísmenná značka C, u ostatních prvků došlo ke kombinaci písmene „C“ s ostatními písmeny latinských názvů: s druhým Ca (Calcium), Co (Cobaltum), Cu (Cuprum), Ce (Cerium) se třetím Cd (Cadmium), Cr (Chromium), Cl (Chlorum) se čtvrtým Cs (Caesium) s pátým Cf (Californium) a s posledním Cm (Curium).


PT1828PT

Book Book Book Book Book Book

Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Latin


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home