Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern French


PT1629PT

  Book
    Book          
             
              Book     Book            
                    BookBook     Book      
                    Book BookBook   Book      

1787
PTBookBookAuthorBookPT

Book
BookBook 01.08.2020 22:33:49code: Unicode (UTF8)
    Book
Book
Book
Book
Book
Book
Book
BookBook
Book
 
  Book     Book Book  
            Book Book Book
Book
  Book
Book
Book     Book
Book
   
          Book
Book
        Book
Book
    Book
Book
Book    
          Book       Book Book Book
Book
  Book Book    

V roce 1787 vyšla kniha Méthode de nomenclature chimique, která patří k nejvýznamnějším dílům v dějinách chemie. Francouzští vědci v ní vyložili podstatu návrhu nového chemického názvosloví. Již následující rok vyšla ve španělštině , v roce 1791 v italštině, v roce 1793 v němčině a v roce 1796 v angličtině.

Book BookBook
    Book   Book Book BookBook  
  Book     Book Book  
            Book Book Book   Book Book     Book    
          Book         Book     Book Book    
          Book       Book Book Book   Book Book    
Book

1787PTFrench, 1788PTSpanish, 1791PTItalian, 1793PTGerman, 1796PTEnglish

Book AuthorAuthor

Příloha, ve které svěřil Lavoisier návrh symboliky
dvěma mladým kolegům, úspěšná nebyla.
Jean-Henri Hassenfratz a Pierre-Auguste Adet zůstali totiž
poplatni geometrickým symbolům alchymistů.
Některé prvky jako dusík, vodík, uhlík, síra či fosfor zcela.
U kovů (zlato, platina a další) se sice objevila písmena,
ale ta byla uzavřena v kolečkách
(další jako radikály chloru či fluoru, což vlastně
byly chlorid a fluorid ve čtvercích).
Bylo však zajímavé, že se symboly
jednotlivých prvků lišily podle skupenství.
U kapalného se přidávala čárka nahoru u plynného dolu.
Symboly uvedené v příloze se neujaly a nepřevzal
je do svých děl ani žádný z překladatelů. Více zde. PT


PT1789PT

Book Book Author
PT1789 French PT1790 English PT1798 Spanish

The book contains a list of 33 elements, only 23 of which are elements in the modern sense. The elements given by Lavoisier are: lightcaloricoxygen, azote (nitrogen), hydrogensulphur, phosphorous (phosphorus), charcoal, muriatic radical (chloride), fluoric radical (fluoride), boracic radical, antimonyarsenicbismuthcobaltcoppergoldironleadmanganesemercury, molybdena (molybdenite), nickel, platina (platinum), silvertin, tungstein (tungsten), zinclime, magnesia (magnesium), barytes (baryte), argill (clay or earth of alum), and silex.


PT1803PT

Book Book Book Book

Book Book PT1805PT
h
hydrogène
Book  Book
    Book   c
carbone
  Book
 ľoxigene
 
        p
phosphore
s
soufre
 
      tt
titane
  ch
chrôme
mg
manganèse
fr
fer
cb
cobalt
nk
nickel
cv
cuivre
zc
zinc
    as
arsenic
   
        tn
tentale
ml
molybdène
        ag
argent
    et
étain
am
antimoine
tl
tellure
 
        sc
scheelin
      plt
platine
or
or
mc
mercure
  pb
plomb
bh
bismuth
   
       
                           
      u
urane
                   
Book
Book
Book

Francouz Héricart uvedl v roce 1805 u prvků značky písmeny (celé malými, u zemin naopak uvedl značky celé velkými, u kyselin řeckými). Přestože byl druhý na světě, kdo tak učinil, nikdo jeho značky nevzal v potaz (ani jeho předchůdce z roku 1802 Skota Kerra). A tak se za jejich autora z let 1813 až 1814 považuje dodnes Švéd Berzelius. Héricart odvodil značky z francouzských názvů prvků (u platiny přípísmenná). Mezi prvky zařadil i vodu ( "ľeau" značka "e"). U zlata nastal kuriózní stav, kdy je název totožný se značkou ("or").


PT1823PT

Book Book

PT1824PT

Book Book Book

PT1828PT

Book Book Book Book

PT1829PT

Book Book Book

PT1835PT

Book Book Book Book

PT1839PT

Book Book Book

PT1851PT

Book Book Book

PTBook Book Book

1862

PT

Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois
Book
[PT1862 Chancourtois][PT1864 Meyer][PT1864 Odling][PT1865 Newlands][PT1869 Mendeleev]
Author

PTBook Book Book Book

PT1883PT
Book
Book

PT1895 - 1897PT

Book
Book

PT1924PT
Book
Book Book

Book

Book

Book

Book

Book

PT


PT1928PT
PT
Constantin Bedreag
PT PTPT

PTPT

PT

PT


1934
PT

PTPT
PTPT
PT

Book

PT1985PT
PT


PT1993PT
PT


PT1997PT
PT


PT2004PT
PT


PT2010PT
PT


PT2012PT
PT


PT2017PT
PT


Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern French


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home