Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Latvian


Gothic script in old alphabet

1748 Book
  BookBook
    PTBookPT          
          Book  
              Book     Book            
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

1872 Book
Book PTBookBookBookPT
    Book   Book Book Book  
Book         Book  
             
Book Book
    Book Book     Book    
                    Book     Book      
                  Book Book Book   Book Book    

BookBook


1872
Book
Book
  PTBookBookPT
    Book          
          Book  
              Book    
Book _ Book
           
                    Book     Book      
                    Book     Book      

1923
PTAuthorPT

Book Jēkabs Draviņ-Dravnieks
    Book Book Book Book Book Book
Book Book Book   Book Book Book
Book Book   Book   Book Book Book Book Book Book Book     Book   Book
                    Book Book   Book Book Book Book
                  Book Book Book   Book Book    
Book
Ve staré abecedě používaném do konce 2. světové války bylo písmeno "ch" (např.: chlors, chroms, warsch)
a také písmeno "w" (nahradilo se jednoduchým "v"). Žádná písmena neměla macrony (vodorovnou čárku nad písmenem).
Některá písmena se někdě změnila (např. selts na zelts).
Po německém vzoru se psalo zpravidla gothickým písmem.

До 1938 года использовались также буквы Ō ō, Ŗ ŗ и Ch ch, затем они были
восстановлены в 1939 году и окончательно отменены в 1946 году.

Více o abecedě zde.


V roce 1864 byl dokonce učiněn pokus převést Lotyšštinu do azbuky.
Book


Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Latvian


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home