Periodic Table in [Lazuri][dialekt Chechen in Turkey][Kazakh][Ottoman Turkish][Turkic][Uyghur] language

Old Turkic

    Turkic flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Old (Orkhon)Turkic Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka ve Staroturečtině (Orchonské Turečtině)

 
    Old Turkic - Kazakh Dictionary            
               
              Fe

    Cu

             
                    __Ag_
           
                    Au_
             
   

13.01.2013 12:54:24 code: Unicode UTF 8

 


Old Turkic (also East Old Turkic, Orkhon Turkic, Old Uyghur) is the earliest attested form of Turkic, found in Göktürk and Uyghur inscriptions dating from about the 7th century to the 13th century. It is the oldest attested member of the Southeastern (Uyghuric) branch of Turkic, which is extant in the modern Chagatai, Uyghur and Western Yugur languages. Old Turkic is attested in a number of scripts, including the Orkhon-Yenisei runiform script, the Old Uyghur alphabet (a form of the Sogdian alphabet), the Brāhmī script, and the Manichean alphabet.

Staroturečtina také Orchonská Turečtina (Východní Staroturečtina, Stará Ujgurština) je nejstarší doložená forma Turkičtiny, nalezená v Gök-turkeckých a Ujgurských nápisech z doby mezi 7. - 13. stoletím Jedná se o nejstarší doložený člen jihovýchodní (Ujgurské) Turkické větve, který existuje v současné Čagatajštině: Ujgurském a Západo Jugurském jazyce. Staroturečtina je doložena v mnoha skriptech, včetně Orchonsko-Jenisejských runiformních skriptech, Staro Ujgurské abecedy (forma Sogdianské abecedy), skriptu Brahmi a Manichejské abecedy.


Orkhon Insckription
Old Turkic


Old Turkic Old Turkic Old Turkic Old Turkic  

Old Turkic  

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku