PT in [Buryat][Even][Evenki][Chukchi][Itelmen][Ket][Koryak][Negidal][Nanai][Nivkh][Oroch][Orok][Shor][Soyot][Tuvan][Tofa] [Udege][Ulch][Kolyma Yukaghir][Tundra Yukaghir]
PT in [Dolgan][Forest Nenets][Tundra Nenets][Nganasan][Enets][Ket][Khanty][Mansi][Selkup][Yakut] Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice Maďarské  periodické tabulky


Khanty-Mansi site


Khanty-Mansi coat Khanty flag Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Mansi (Vogul) Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v mansijštině (vogulštině)

 
                 
    Al
    S
   
              Fe
    Cu
             
                    Ag
    Sn
       
                    Au
    Pb
       
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Russian - Mansi  dictionary  2005Russian - Mansi  dictionary  2005


Khanty-Mansi coat Khanty flag Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Mansi (Vogul) Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v mansijštině (vogulštině)

 
    1931 - 1938 Latin alphabet            
          S
Mansi / click for ditionary
   
              Fe
ker
    Cu
arjen
             
                    Ag
Mansi / click for ditionary
    Sn
anah
       
                    Au
sorni
             
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi / click for ditionary Mansi / click for ditionary 1931 vznikla latinská abeceda, ale ta byla přijata jen s malým úspěchem. Latinka byla nahrazena 1938 cyrilicí.

После нескольких попыток, предпринимавшихся в середине XIX — начале XX вв., в 1931 была создана письменность мансийского языка на основе латинской графики, в 1938 переведённая на кириллическую графику. В 1980 была осуществлена реформа письменности — в частности, введены знаки для различения долготы гласных.


Khanty-Mansi coat Khanty flag Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Sosva (Northern) Mansi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v sosvinské (severní) mansijštině

 
                 
               
             
Fe  
   

Cu_

             
                   

Ag_

   

Sn_

       
                   

Au_

   

Pb_

       
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi / click for ditionary Mansi / click for alphabet / omniglot  
     

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Upper Lozva Mansi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v horní lozvinské mansijštině

 
                 
          S
ōӈх
   
              Fe
кēр
    Cu
арйин
             
                                   
                    Au
сōрни
             
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi Mansi

Khanty-Mansi coat Khanty flag Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Kondin Mansi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v kondinské mansijštině

 
                 
               
             
Fe  
   

Cu_

             
                   

Ag_

   

Sn_


       
                   

Au_


   

Pb_

       
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi / click for ditionary Mansi / click for ditionary

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Eastern (Kondin) Mansi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka ve východní (kondinské) mansijštině

 
                 
               
              Fe
Mansi / click for ditionary
    Cu
Mansi / click for ditionary
             
                    Ag
Mansi / click for ditionary
             
                    Au
Mansi / click for ditionary
    Pb
Mansi / click for ditionary
       
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi / click for ditionary


Mansi Mansi
Mansi language

Mansijština (zastarale vogulština) je ugrofinský jazyk, kterým mluví Mansijové na území dnešního Ruska podél řeky Ob a jejich přítoků, zahrnujíce Chanty-Mansijský autonomní okruh (Jugra) a Sverdlovskou oblast. Podle sčítání lidu v roce 1990 se zde nacházelo 3 184 lidí hovořící mansijsky, v roce 2002 se tento počet zmenšil na 2 746.

Mansijština patří do obsko-ugrických jazyků. Je rozdělena do čtyř hlavních dialektů (východní, jižní, západní a severní mansijština), které jsou si navzájem nesrozumitelné, z nichž jižní a západní jsou zaniklé.

* * * * *

Выделяют 4 диалектные группы: 1. Северная (по рекам Сосьва, Ляпин и Верхняя Лозьва), 2. Западная (средняя и нижняя Лозьва, Пелым), 3. Восточная (по Конде), 4. Южная (по Тавде). Ввиду большой территориальной разобщенности различия между диалектами довольно сильны. Особенно сильны фонетические различия, расхождения в морфологии менее значительны. Имеются и некоторые лексические различия, так в северных диалектах имеется лексика связанная с оленеводством, заимствованная из ненецкого. В лексике восточных манси имеются татарские заимствования. Взаимопонимание между сосьвинскими и кондинскими манси сильно затруднено либо вовсе исключено. В основу литературного языка положен сосьвинский диалект.

* * * * *

The Mansi language is subdivided into four main dialects which are to a large degree mutually unintelligible, and therefore best considered four languages.
Northern Mansi (Sosva, Upper Lozyvin) has strong Russian, Komi, Nenets, and Northern Khanty influence. There is no accusative case; that is, both the nominative and accusative roles are unmarked on the noun. */æ/ and */æː/ have been backed to [a] and [aː].
Western Mansi (Pelym, Vagily, Middle and Lower Lazyvin) went extinct ca. 2000. It had strong Russian and Komi influences. Long vowels were diphthongized.
Eastern Mansi (Kondin) is spoken by 100–200 people. It has Khanty and Tatar influence. There is vowel harmony, and for */æː/ it has [œː], frequently diphthongized.
Southern Mansi (Tavdin) went extinct ca. 1900. It had vowel harmony and a strong Tatar influence and displayed several archaisms such as retention of /y/ (elsewhere merged with */æ/), /tsʲ/ (elsewhere deaffricated to /sʲ/), and /aː/ (elsewhere raised to /oː/).


Khanty-Mansi coat Khanty flag Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Mansi (Vogul) Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v mansijštině (vogulštině)

 
      Click for Periodic table in Khanty language            
               
             
Fe
   

Cu_

             
                   

Ag_

   

Sn_

       
                   

Au_

   

Pb_

       
   

17.05.2020 04:57:09 code: Unicode UTF 8

Mansi - Russian dictionary  1982 Mansi - Russian dictionary - 1982 Mansi - Russian - Komi dictionary  1982
Mansi - Russian dictionary  1982

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku