PT in [Buryat][Even][Evenki][Chukchi][Itelmen][Ket][Koryak][Negidal][Nanai][Nivkh][Oroch][Orok][Shor][Soyot][Tuvan][Tofa] [Udege][Ulch][Yakut][Kolyma Yukaghir][Tundra Yukaghir]

Tuva - Tyva
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
водород
[vodorod]

Tuvan (tyvan) Periodic Tables of the Elements - Periodicka tabulka v tuvinštině (tyvinštině)

He
гелий
[gelij]
   
Tuva - Tyva

Tuva

Reublika Tuva soucast Ruske federace
B_audio
бор
[bor]
C
углерод
[uglerod]
N
азот
[azot]
O
кислород
[kislorod]
F
фтор
[ftor]
Ne
неон
[neon]
Na
натрий
[natrij]
Mg
магний
[magnij]
Al
ак_демир
[ak_demir]
Si
кремний
[kremnij]
P
фосфор
[fosfor]
S_audio
күкүрт
[kükürt]
Claudio
хлор
[chlor]
 
K
калий
[kalij]
Ca
кальций
[kal´cij]
          Fe_audio
демир
[demir]
Co
кобальт
[kobal´t]
Ni
гайна
[gajna]
Cu_audio
чес
[čes]
Zn
цинк
[cink]
    As
мышьяк
[myš´jak]
  Br
бром
[brom]
 
                    Ag_audio
мөңгүн
[möŋgün]
    Sn
ак_коргулчун
[ak_korgulčun]
Sb
сурьма
[sur´ma]
  I
йод
[jod]
 
          W
вольфрам
[wolfram]
      Pt
ак_алдын
[ak_aldyn]
Au_audio
алдын
[aldyn]
Hg_audio
мөңгүн_суу
[möŋgün_ suu]
  Pb_audio
коргулчун
[korgulčun]
       
   

pozn.: ак je v překladu bílý /// slitina cínu se stříbrem: хола[khola]_audio ///   [tuvansko-anglický slovník] 06.03.2019 23:27:27 code: Unicode UTF 8

                             
      U
уран
[uran]
                     

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

06.03.2019 23:27:27 code: Unicode UTF 8

 
   

Tuvan Periodic Table in Latin alphabet 1932

           
               
              Fe
Dictionary
    Cu
Dictionary
             
                    Ag
Dictionary
    Pb
Dictionary
       
                    Au
Dictionary
Hg
Dictionary
  Pb
Dictionary
       
     
Dictionary Dictionary

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

06.03.2019 23:27:27 code: Unicode UTF 8

 
   

Tozhu Tuvan Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v todžinském dialektu tuvinštiny

           
               
                                   
                    Ag
             
                    Au
    Pb
       
      Au - аълдын / Ag - мөңгүн / Pb - хоргалчын
Tozhu dialct - Tuva language Todzhinsky_District
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

06.03.2019 23:27:27 code: Unicode UTF 8

 
   

Tere-Kholsky Tuvans Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v tere-cholském dialektu tuvinštiny

           
               
              Fe
                   
                                   
                    Au
             
   
Au - алтын / Fe - темир
Tere-Kholsky  dialect Tuvans lanfguage Tere-Kholsky_District

Click for table in Mongolian language

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

06.03.2019 23:27:27 code: Unicode UTF 8

 
   

Tsengel Tuvans Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v cengelském dialektu tuvinštiny

           
               
              Fe
темир
                   
                                   
                          Pb
хоргулчун
       
   
Цэнгэльский диалект тувинского языка
Лексика животноводства в цэнгэльском диалекте тувинского языка
Tsengel

Tuva - Tyva v Ruske federaci

Tuvan alphabet

 

Republika Tuva (od roku 1993 Tyva)

je jedním z 89 subjektů Ruské federace. Patří do Sibiřského federálního okruhu.

Poloha Tuvy. Na západ od Tuvy leží Altaj, na severu Tuvy je pohoří Sajany a na jihu Tannu-Ola.

Jediné mezistátní hranice má Tuva na jihu s Mongolskem. Vnitrostátní hranice s dalšími subjekty RF: Altajská republika (západ), Republika Chakasie (severozápad), Krasnojarský kraj (sever), Irkutská oblast (severovýchod) a Burjatsko (východ).

Pohoří pokrývají cca. 80% rozlohy Tuvy, step leží ve výšce přibližně 600 mnm. Nejvyšší hora je Mongun-Tajga (3970 mnm.) Na území Tuvy pramení Jenisej, který se v Kyzylu dělí na Malý Jenisej (Ka-Chem) a Velký Jenisej (Bij-Chem).

Tuvinci

Tuvinci (dříve Urjanchajci - tak je nazývali Mongolové) patří k turkickým národům a v Tuvě tvoří přibližně dvě třetiny obyvatelstva. Tuvinci se dělí na dvě základní etnické skupiny: Západní Tuvince a Todžince. Žijí také v dalších subj. RF a v Mongolsku (20,4 tis. v r. 1989). Tuvinci žijící v Číně jsou počítání k Mongolům. V Burjatsku v Okinském rajónu žijí Okinští Tuvinci (sami si říkají Sojoti).

Tuvinský jazyk. Patří k ujguro-oguzské (teda východní) větvi (ale podle wikipedie zase k sibiřské (teda severní) větvi) turkických jazyků a má čtyři dialekty: centrální (ten se stal základem spisovného jazyka), západní, jihovýchodní a Todžinský. Tuvinské písemnictví vzniklo roku 1930 na základě latinky, ale roku 1941 se přešlo na azbuku. V roce 1989 pokládalo 98,6% Tuvinců v RF za svůj rodný jazyk Tuvinštinu (v Mongolsku 15% tam žijících Tuvinců).

Náboženství. Tradičně animismus (obvykle se ale lidově říká šamanismus, i když to není uplně totéž). Od 18. století se v Tuvě rozvíjí buddhidsmus příbuzný tibetskému, tedy lamaismus. Roku 1772 vznikl první klášter (Chure). Obě víry se zajímavě problétají. V roce 1931 bylo v Tuvě 787 lámů a 725 šamanů.

Tradiční obživa. Tuvinci byli (a do jisté míry z části stále jsou) kočovní pastevci (ovce, skot, koně, v polopouštích velbloudi a v Todže jeleni). Obživu doplňovali lovem, rybolovem a sběračstvím. Ještě v roce 1931 90% Tuvinců vedlo kočovný způsob života. Zemědělství bylo rozvito jen slabě, zabývali se jím rodiny které přišly o skot. Od poloviny 20. století však zemědělství potláčí kočovnictví i lov.

Populace. 1931 - Tannu Tuva (není součástí SSSR) - 64,9 tis. Tuvinců. Roku 1939 v Rusku 800 Tuvinců. 1959 (Tuva je již součástí SSSR) - 99,9 tis. 1989 - 206,2 tis. Tuvinců (v tom 2 zis. v Krasnoj. kraji, 5,8 v ostatním SSSR). 1994 - 207,2 tis. Tuvinců (bez Todžinců).

Todžinci. Subetnická skupina Tuvinců. Hovoří todžinským dialektem tuvinského jazyka. Řadí se k malým národům RF. V roce 1994 jich bylo 4,9 tis. Žijí v Todžinském rajónu republiky Tuva. Jejich tradiční obživa byla založena na chovu jelenů, přizpůsobenému prostředí tajgy (menší počet zvířat a kratší okruhy kočování) a lovu. Nadále se drží tradiční víry - šamanismu (duchové nebe, hor, řek). více


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku