[Buryat][Even][Evenki][Chukchi][Itelmen][Ket][Koryak][Negidal][Nanai][Nivkh][Oroch][Orok][Shor][Soyot][Tuvan][Tofa] [Udege][Ulch][Kolyma Yukaghir][Tundra Yukaghir]
PT in [Dolgan][Forest Nenets][Tundra Nenets][Nganasan][Enets][Ket][Khanty][Mansi][Selkup][Yakut]


  Krasnoyarsk Krai Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
   

Ket Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v ketštině

           
            S
Dictionary
   
             

Fe
Dictionary

   

Cu
Dictionary

             
                   

Ag
Dictionary
Dictionary

      Sn
Dictionary
Dictionary
      I
Dictionary
 
                      Au
Dictionary
Dictionary
     Pb
Dictionary
Dictionary
       
   

20.05.2020 23:15:48 code: Unicode UTF 8

Jenisejská jazyková rodina je nevelká skupina sibiřských jazyků, do níž dnes patří poslední živý jazyk: ketština. Příbuzná jughština vymřela během 20. století, jazyky jižní větve již během 18. a 19. století.

Dictionary Dictionary Dictionary

  Krasnoyarsk Krai Russian Flag
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Ket Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v ketštině

 
   

 

           
               
             

Fe
Е

   

Cu
Ме´т

             
                   

Ag
Серебрa

           I
Ёт_Ёд
 
                   

Au
Солта

             
   

20.05.2020 23:15:48 code: Unicode UTF 8

Dictionary Dictionary

Ketština (кет) je poslední živý představitel jenisejské jazykové rodiny, používaný národem Ketů, kteří dříve podle toponymických údajů obývali rozsáhlé oblasti Západní Sibiře, dnes jsou však jako samostatné etnikum na pokraji vymizení. V r. 2002 čítal počet lidí, kteří se považovali za Kety, 1494 osob, počet mluvčích ketštiny však nepřesahuje 150 lidí. Žijí v Krasnojarském kraji v oblasti řeky Jenisej. Zatím není zjištěna příslušnost ketského jazyka k některé z velkých jazykových rodin, existuje však hypotéza, že tvoří „spojovací článek“ mezi sinokavkazskou a indoevropskou rodinou. Ketština je úzce příbuzná s dnes již prakticky vymřelou jughštinou.

Ketština neměla písmo do 30. let 20. století, kdy se ruský vědec N. K. Karger pokusil o vytvoření písma pro ketštinu na základě latinky a vydal první ketský slabikář, avšak nebyl příliš úspěšný. V 80. letech bylo vytvořeno nové ketské písmo na základě mírně upravené azbuky, které se používá v současné době


Map

Ket dialect Selkup language - Ketský dialekt selkupštiny
Watch! Ket dialect Selkup language no Ket language / Pozor! Ketský dialekt selkupštiny není ketština
В бассейне реки Кеть расположен кетский диалект – /кет./.

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
   
               
          S
   
              Fe_                   
                          Sn
       
                    Au
    Pb
       
Selkup dictionary

Here click for more dialect in Selkup language


Kamassian name chemical element (extinc 1989)

Fe - бажэ, база, ўаза

[Kamassian - Russian dicionary]

Kamassian or Kamas is an extinct Samoyedic language, included by convention in the Southern group together with Mator and Selkup (although this does not constitute an actual subfamily). The last native speaker, Klavdiya Plotnikova, died in 1989. Kamassian was spoken in Russia, east of the Ural mountains, by Kamasins.


  Krasnoyarsk Krai

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku