09.05.2002 00:40:02
Zadání redoxních rovnic karboxylových kyselin
Iontové zápisy rovnic bez produktů [I.1 2 3 4 ]

I.1) Manganistan reaguje s p-xylenem v kyselém prostředí
2) Manganistan reaguje s m-xylenem v kyselém prostředí
3) Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí
4) Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí
5) Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí
6) Oxid chromový reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí
7) Manganistan reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí
8) Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic] [metodika]

[nahoru] [redoxní rovnice][arény][organická chemie] [go home]