21.09.2001 21:03:24
Arény - Podrobné řešení rovnice č.2b
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Manganistan reaguje s m-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku tereftalátu a manganaté soli
+ MnO4-1 + Mn+2
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
+ Mn+VIIO4-1 +Mn+2
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH3 je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 3H=3) C=-3
Produkty: COO- je -1, z toho plyne, že (když 2O=-4) C=3 (3-4=-1)
Závěr:
Změna u jednoho uhlíků je 6 [3-(-3)], vše je dvakrát, takže změna u dvou uhlíků je o 12
Ekvivalentní postup: U obou uhlíků přibydou dva kyslíky (-4), ubydou 3 vodíky (+3) a sníží se náboj (-1),takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 6 zvýšit [4+3-1], u dvou uhlíků pak o 12
Křížové pravidlo:
2C.......... -6................. 6................. 12 ..5
Mn.......... ..7................ 2................. ..5 12
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola nábojů
( u reaktantů 12.(-1)=-12, u produktů 5.(-2)+12.2=+14)
5 + 12 MnO4-1 5 + 12 Mn+2
Vyrovnání nábojů za pomoci oxoniových kationtů (u reaktantů 12.(-1)+26.1=14, u produktů 5.(-2)+12.2=14.
5 + 12MnO4-1+ 26H3O+ 5 +12Mn+2
Kontrola vodíků ( u reaktantů 5.(3+3)+26.3=102, u produktů nic).
5 + 12MnO4-1+26H3O+ 5 +12Mn+2
Doplnění vodíků za pomoci vody ( u reaktantů 5.(3+3)+26.3=108, u produktů 54.2=108)
5 + 12MnO4-1+26H3O+ 5 +12Mn+2+54H2O
Kontrola kyslíků ( u reaktantů 12.4+26.1=74, u produktů 5.(2+2)+54.1=74).
5 + 12MnO4-1+26H3O+ 5 +12Mn+2+54H2O

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]