09.05.2002 00:40:20
Zadání redoxních rovnic arénů
Iontové zápisy rovnic [I.1 2b 3b 4b]

 
vzniká kyselina vzniká sůl kyseliny [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic] [metodika]
I.1 Manganistan reaguje s p-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny tereftalové a manganaté soli
2a Manganistan reaguje s m-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny isoftalové a manganaté soli
2b Manganistan reaguje s m-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku isoftalátu a manganaté soli
3a Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku kyseliny isoftalové, hydrátu oxidu manganičitého a zásaditého prostředí
3b Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku isoftalátu, hydrátu oxidu manganičitého a zásaditého prostředí
4a Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny benzoové a železité soli
4b Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí za vzniku benzoanu a železité soli
5a Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a bismutité soli
5b Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku benzen-1,3-dioctanu a bismutité soli
6 Oxid chromový reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a chromité soli
7a Manganistan reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a manganaté soli
7b Manganistan reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem ve vhodném prostředí za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu a manganaté soli
8a Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a chromité soli
8b Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu a chromité soli

[nahoru] [redoxní rovnice][arény][organická chemie] [go home]