21.09.2001 21:03:44
Arény - podrobné řešení rovnice č.4b
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí za vzniku benzoanu a železité soli
Podrobné řešení + FeO4-2 Podrobné řešení Podrobné řešení + Fe+3
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
+ Fe+VIO4-2 +Fe+3
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH3 je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 3H=3) C=-3
Produkty: COO- je -1, z toho plyne, že (když 2O=-4) C=3 (3-4=-1)
Závěr:
Změna u jednoho uhlíků je 6 [3-(-3)]
Ekvivalentní postup: U uhlíku přibydou dva kyslíky (-4), ubydou 3 vodíky (+3) a sníží se náboj (-1),takže formální oxidační číslo uhlíku se musí o 6 zvýšit [4+3-1]
Křížové pravidlo:    
C........... -3................. 3................. ..6 ..3 ...po vykrácení... 1
Fe.......... .6................. 3................. ..3 ..6 ..po vykrácení... 2
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola nábojů
( u reaktantů 2.(-2)=-4, u produktů 1.(-1)+2.3=+5)
1 + 2 FeO4-2 1 + 2 Fe+3
Vyrovnání nábojů za pomoci oxoniových kationtů (u reaktantů 2.(-2)+9.1=5, u produktů 1.(-1)+2.3=5.
1 + 2FeO4-2+ 9H3O+ 1 +2Fe+3
Kontrola vodíků ( u reaktantů 1.3+9.3=30, u produktů nic).
1 + 2FeO4-2+9H3O+ 1 +2Fe+3
Doplnění vodíků za pomoci vody ( u reaktantů 1.3+9.3=30, u produktů 15.2=30)
1 + 2FeO4-2+9H3O+ 1 +2Fe+3+15H2O
Kontrola kyslíků ( u reaktantů 2.4+9.1=17, u produktů 1.2+15.1=17).
1 Podrobné řešení + 2FeO4-2+9H3O+ 1 +2Fe+3+15H2O

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]