21.09.2001 21:03:07
Arény - podrobné řešení rovnice č.3b
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku tereftalátu, hydrátu oxidu manganičitého a zásaditého prostředí
Podrobné řešení + MnO4-1 Podrobné řešení Podrobné řešení  + MnO2.xH2O
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
+ Mn+VIIO4-1 +Mn+IVO2.xH2O
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH3 je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 3H=3) C=-3
Produkty: COO- je -1, z toho plyne, že (když 2O=-4) C=3 (3-4=-1)
Závěr:
Změna u jednoho uhlíků je 6 [3-(-3)], vše je dvakrát, takže změna u dvou uhlíků je o 12
Ekvivalentní postup: U obou uhlíků přibydou dva kyslíky (-4), ubydou 3 vodíky (+3) a sníží se náboj (-1),takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 6 zvýšit [4+3-1], u dvou uhlíků pak o 12
Křížové pravidlo:
2C.......... -6................. 6................. 12 3 ...po vykrácení... 1
Mn.......... ..7................ 4................. ..3 12 ...po vykrácení... 4
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola nábojů
( u reaktantů 4.(-1)=-4, u produktů 1.(-2)=-2)
1 + 4 MnO4-1 1 + 4 MnO2.xH2O
Vyrovnání nábojů za pomoci hydroxidových aniontů (u reaktantů 4.(-1)=-4, u produktů 1.(-2)+2.(-1)=-4.
1 + 4MnO4-1 1 +4MnO2.xH2O+2OH-1
Kontrola vodíků ( u reaktantů 1.(3+3)=6, u produktů 4.x.2+2.1=8x+2).
1 + 4MnO4-1 1 +4MnO2.xH2O+2OH-1
Doplnění vodíků za pomoci vody ( u reaktantů 1.(3+3)+(4x-2).2=8x+2, u produktů 4.x.2+2.1=8x+2)
1 + 4MnO4-1+(4x-2)H2O 1 +4MnO2.xH2O+2OH-1
Kontrola kyslíků ( u reaktantů 4.4+(4x-2).1=14+4x, u produktů 1.(2+2)+4(2+x.1)+2=14+4x).
1 + 4MnO4-1+(4x-2)H2O 1 +4MnO2.xH2O+2OH-1

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]