08.12.2001 13:50:26
VI.B

Řešení redoxních rovnic

[zadání][pro pokročilé]
srovnání s ekvivalentními rovnicemi s iontovým zadáním (zde pro pokročilé) a s poloreakcemi


1) 4Ag + 8KCN + O2 + 2H2O --› 4K[Ag(CN)2] + 4KOH
2) 3NaNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4--› 3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
3) 2H2O + Zn + 2NaOH --› Na2[Zn(OH)4] + H2
4) Li3AsO4 + CaI2 + H2SeO4 --› Li3AsO3 + I2 + CaSeO4+ H2O
5) 6K4[Fe(CN)6] + NaClO3 + 6HCl --› 6K3[Fe(CN)6] + NaCl + 6KCl+ 3H2O
6) 2Al + 2CsOH + 6H2O --› 2Cs[Al(OH)4] + 3H2
7) 2KIO3 + 5NaHSO3 + H2SO4 --› 5NaHSO4 + K2SO4 + H2O + I2
8) 15LiBr + 3NaBrO3 + 6H3PO4 --› 5Li3PO4 + Na3PO4 + 9Br2 + 9H2O
9) 6KI + 2(NH4)2CrO4 + 8H2SO4 --› Cr2(SO4)3 + 3I2 + 8H2O + 3K2SO4 + 2(NH4)2SO4
10) 3K2[SiF6] + 4AL --› 3Si + 2K[AlF4] + 2K2[AlF5]
11) 2Na[Cr(OH)4] + 3H2O2 + 2KOH --› Na2CrO4 +K2CrO4 + 8H2O
12) 2K2CrO4 + 3H2O2 + 5H2SO4 --› Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3O2 + 2K2SO4
13) 3SO2 + 2KMnO4 + 2H2O --› 2MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4
14) 30NaHSO3 + 12KMnO4 + 2H3AsO4 --› 15Na2SO4 + 6K2SO4 + 9MnSO4 + Mn3(AsO4)2 + 18H2O
15)2Na2SO3 + H2O + I2 --› Na2SO4 + H2SO3 + 2NaI
16)2Na2S2O3 + I2 --› Na2S4O6 + 2NaI
17) Na2S2O3 + 4Br2 + 5Ca(OH)2 --› Na2SO4 + CaSO4 + 4CaBr2 + 5H2O
18) 6Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O --› 2Na2SO4 + 8NaCl + 5H2S2O3
19) 2KHS + 4NaHSO3 --› K2S2O3 + 2Na2S2O3+ 3H2O
20) 5Na2S2O8 + 2MnCl2 + 8H2O --› 2NaMnO4 + 2Na2SO4 + 8H2SO4 + 4NaCl
21) Be + Ca(OH)2 + 2H2O --› Ca[Be(OH)4] + H2
22) 2Ga + 2RbOH + 10H2O --› 2Rb[Ga(OH)4(H2O)2] + 3H2
23) 4KMnO4 + 4NaOH --› 2Na2MnO4 + 2K2MnO4 + O2 + 2H2O
24) 2KMnO4 + 3NaNO2 + 5H2O --› 2MnO2.2H2O + 3NaNO3 + 2KOH
25) 8KMnO4 + 3Na2S2O3 + (1 + 8x)H2O --› 8MnO2.xH2O 3Na2SO4 + 3K2SO4 + 2KOH
26) KMnO4 + 3K4[Fe(CN)6] + (2 + x)H2O --› MnO2.xH2O + 3K3[Fe(CN)6] + 4KOH
27) 4KMnO4 + 5Ca3(AsO3)2 + 6H2SeO4 --› 4MnSeO4 + 2K2SeO4 + 5Ca3(AsO4)2 + 6H2O
28) 2MnCl2 + 5PbO2 + 4HNO3 --› Pb(MnO4)2 + 2PbCl2 + 2Pb(NO3)2 + 2H2O
29)Ca(BrO)2 + 4Ni(NO3)2 + 8KOH + 2H2O --› 4Ni(OH)3 + CaBr2 + 8KNO3
30) 4Na2FeO4 + 10H2O --› 4Fe(OH)3 + 8NaOH + 3O2
31) 4KO2 + 2H2O --› 3O2 + 4KOH
32) 2K2O2 + 2H2O --› O2 + 4KOH
33) 2Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2MnSO4 + 2(x - 1)H2O --› Ca(ClO)2 + 3CaCl2 + 2MnO2.xH2O + 2CaSO4
34) Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2H2O2 --› 2CaCl2 + 2O2 + Ca(OH)2 + 2H2O
35) Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 4K4[Fe(CN)6] + 2H2O --› 2CaCl2 + Ca(OH)2 + 4KOH + 4K3[Fe(CN)6]
Zde klik na další reakce chlornanů (především chlorového vápna)


[nahoru][rovnice][go home]