9.10.1999 13:25:24
VI. C

Zadání redoxních rovnic úplným zápisem pro pokročilé

[řešení]
doporučuji porovnat s ekvivalentními rovnicemi s iontovým zadáním (zde pro pokročilé) a s tzv. polorovnicemi


1.stříbro reaguje s kyanidem draselným a kyslíkem
2.dusitan sodný reaguje s dvojchromanem draselným a kyselinou sírovou
3. zinek reaguje s hydroxidem sodným
4. arseničnan trilithný reaguje s jodidem vápenatým a kyselinou selenovou
5. hexakyanoželeznatan draselný reaguje s chlorečnanem sodným a kyselinou chlorovodíkovou
6. hliník reaguje s hydroxidem cesným
7. jodičnan draselný reaguje s hydrogensiřičitanem sodným a kyselinou sírovou
8. bromid lithný reaguje s bromičnanem sodným a kyselinou trihydrogenfosforečnou
9. jodid draselný reaguje s chromanem amonným a kyselinou sírovou
10. hliník reaguje s hexafluorokřemičitanem draselným
11.tetrahydroxochromitan sodný reaguje s peroxidem vodíku a hydroxidem draselným
12. chroman draselný reaguje s peroxidem vodíku a kyselinou sírovou
13. oxid siřičitý reaguje s manganistanem draselným v neutrálním prostředí
14.. hydrogensiřičitan sodný reaguje s manganistanem draselným a kyselinou trihydrogenarseničnou
15. siřičitan sodný reaguje s jódem v neutrálním prostředí
16. thiosíran sodný reaguje s jódem v neutrálním prostředí
17. thiosíran sodný reaguje s brómem a hydroxidem vápenatým
18. thiosíran sodný reaguje s chlórem v neutrálním prostředí
19. hydrogensulfid draselný reaguje s hydrogensiřičitanem sodným
20.. peroxodisíran sodný reaguje s chloridem manganatým (za katalýzy stříbrné soli)
21. beryllium reaguje s hydroxidem vápenatým
22. galium reaguje s hydroxidem rubidným
23. manganistan draselný reaguje s hydroxidem sodným
24. manganistan draselný reaguje s dusitanem sodným v neutrálním prostředí
25. manganistan draselný reaguje s thiosíranem sodným v neutrálním prostředí
26. manganistan draselný reaguje s hexakyanoželeznatanem draselným v neutrálním prostředí
27. manganistan draselný reaguje s arsenitanem trivápenatým a kyselinou selenovou
28. chlorid manganatý reaguje s oxidem olovičitým a kyselinou dusičnou
29. bromnan vápenatý reaguje s dusičnanem nikelnatým a hydroxidem draselným
30. železan sodný reaguje s vodou
31. hyperoxid draselný reaguje s vodou
32. peroxid draselný reaguje s vodou
33. chlorové vápno oxiduje síran manganatý
34. chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku
35. chlorové vápno oxiduje hexakyanoželeznatan draselný
Zde klik na další reakce chlornanů (především chlorového vápna)


[nahoru][rovnice][go home]