9.10.1999 13:22:09
II.A
Zadání iontových zápisů redoxních rovnic
[řešení]

porovnání s rovnicemi:s úplným zadáním, pro pokročilé, s poloreakcemi


1. stříbro reaguje s kyanidem a kyslíkem v neutrálním prostředí za vzniku dikyanostříbrnanu v určitém prostředí
2.dusitan reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku dusičnanu a chromité soli
3. zinek reaguje ve vhodném prostředí za vzniku vodíku a tetrahydroxozinečnatanu
4. tetraoxoarseničnan reaguje s jodidem ve vhodném prostředí za vzniku trioxoarsenitanu a jódu
5. hexakyanoželeznatan reaguje ve vhodném prostředí s chlorečnanem za vzniku hexakyanoželezitanu a chloridu
6. hliník reaguje ve vhodném prostředí za vzniku tetrahydroxohlinitanu a vodíku
7. jodičnan reaguje ve vhodném prostředí s hydrogensiřičitanem za vzniku jódu a hydrogensíranu
8. bromid ve vhodném prostředí reaguje s bromičnanem za vzniku brómu
9. jodid reaguje ve vhodném prostředí s chromanem za vzniku jódu a chromité soli
10. hliník reaguje s hexafluorokřemičitanem za vzniku křemíku, tetrafluorohlinitanu a pentafluorohlinitanu
11.tetrahydroxochromitan reaguje ve vhodném prostředí s peroxidem vodíku za vzniku chromanu
12. chroman reaguje ve vhodném prostředí s peroxidem vodíku za vzniku kyslíku a chromité soli
13. oxid siřičitý reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem za vzniku oxidu manganičitého a síranu v určitém prostředí
14. hydrogensiřičitan reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku síranu a manganaté soli
15. siřičitan reaguje v neutrálním prostředí s jódem za vzniku síranu a jodidu v určitém prostředí
16. thiosíran reaguje s jódem za vzniku tetrathionanu a jodidu
17. thiosíran reaguje ve vhodném prostředí s brómem za vzniku bromidu a síranu
18. thiosíran reaguje v neutrálním prostředí s chlórem za vzniku síranu a chloridu v určitém prostředí
19. při reakci hydrogensulfidu s hydrogensiřičitanem vzniká thiosíran
20. při reakci peroxodisíranu v neutrálním prostředí s manganatou solí (za katalýzy stříbrné soli - v řešení není vyznačeno) vzniká manganistan a síran
21. při reakci beryllia ve vhodném prostředí vzniká tetrahydroxoberyllnatan a vodík
22. při reakci galia ve vhodném prostředí vzniká tetrahydroxodiaquagalitan a vodík
23. reakcí manganistanu ve vhodném prostředí vzniká manganan a kyslík
24. reakcí manganistanu v neutrálním prostředí s dusitanem vzniká dihydrát oxidu manganičitého a dusičnan v určitém prostředí
25. reakcí manganistanu v neutrálním prostředí s thiosíranem vzniká hydrát oxidu mangančitého a síran v určitém prostředí
26.reakcí manganistanu v neutrálním prostředí s hexakyanoželeznatanem vzniká hydrát oxidu mangančitého a hexakyanoželezitan v určitém prostředí
27. reakcí manganistanu ve vhodném prostředí s trioxoarsenitanem vzniká manganatá sůl a tetraoxoarseničnan
28.reakcí manganaté soli s oxidem olovičitým ve vhodném prostředí vzniká manganistan a olovnatá sůl
29.reakcí bromnanu s nikelnatou solí ve vhodném prostředí vzniká hydroxid niklitý a bromid
30.při reakci železanu s vodou vzniká železitá sůl a kyslík a určité prostředí
31. při reakci hyperoxidu s vodou vzniká kyslík a určité prostředí
32. při reakci peroxidu s vodou vzniká kyslík a určité prostředí
33. chlornan oxiduje ve vhodném prostředí manganatou sůl na hydrát oxidu manganičitého (sám se redukuje na chlorid)
34. chlornan oxiduje v zásaditém prostředí peroxid vodíku na kyslík (sám se redukuje na chlorid)
35. chlornan oxiduje v zásaditém prostředí hexakyanoželeznatan na hexakyanoželezitan (sám se redukuje na chlorid)


Animace 1 měďnatá sůl + zinek Animace reakce měďnaté soli se zinkem Animace 2 brom + vodík Animace reakce bromu s vodíkem


[nahoru][rovnice][go home]