10.10.1999 0:16:31
II.1

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice


Zadání
stříbro reaguje s kyanidem a kyslíkem v neutrálním prostředí za vzniku dikyanostříbrnanu v určitém prostředí


Řešení

Ag + CN- + O2 --› [Ag(CN)2]-

Křížové pravidlo
Ag...0...1 rozdíl 1 křížem 4
(2O)..-4...0 rozdíl 4 křížem 1

Porovnání kyanidových skupin
O(podtrženo) /// 4.2
4Ag + CN- + O2 --› 4[Ag(CN)2]-

Vyrovnání kyanidových skupin
8.1 = 8 = 4.2
4Ag + 8CN- + O2 --› 4[Ag(CN)2]-
Porovnání nábojů
8.(-1) / / / 4.(-1)

Pozn.: jelikož je v zadání uvedeno, že reakce proběhne v neutrálním prostředí, nelze náboj vyrovnávat na straně reaktantů, proto je nutné ho vyrovnat vhodným prostředím na straně produktů
4Ag + 8CN- + O2 --› 4[Ag(CN)2]- + 4OH-
vyrovnání nábojů 8.(-1) = 4.(-1) + 4.(-1)
porovnání vodíků O / / / 4.1

4Ag + 8CN- + O2 + 2H2O --› 4[Ag(CN)2]- + 4OH-
Vyrovnání vodíků
2.2 = 4 = 4.1
Kontrola kyslíků: 2 + 1.2 = 4.1
Rovnice je upravena

nahoru

anorganik rovnice

Go home