17.11.2001 15:29:36
II.31
Řešení iontového zápisu redoxní rovnice
Zadání
při reakci hyperoxidu s vodou vzniká kyslík a určité prostředí


Řešení
O2- --› O2
Ať již vznikne kyselé nebo zásadité prostředí je jisté, že v něm bude mít kyslík oxidační číslo -2


Křížové pravidlo
Jedná se o tzv. disproporcionační reakci, kdy se kyslík z jednoho oxidačního stavu dostává do dvou jiných
(2O)...-1...0 rozdíl 1 křížem
3
(2O).. -1..-4 rozdíl 3 křížem
1
!!!U reaktantu,který disproporcionuje bude platit součet 3 + 1 !!!
(3+1)O2- --› 3O2
Porovnání nábojů
4.(-1) / / / 0


4O2- --› 3O2 + 4OH-
vyrovnání nábojů 4.(-1) = 4. (-1)


4O2- --› 3O2 + 4OH-
porovnání vodíků 0 / / / 4.1


4O2- + 2H2O --› 3O2 + 4OH-
Vyrovnání vodíků
2.2 = 4 = 4.1
Kontrola kyslíků: 4.2 + 2.1 = 3.2 + 4.1
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]