08.12.2001 13:54:08
VI. A
Zadání rovnic úplným zápisem
[řešení]
porovnání s rovnicemi s iontovým zadáním a s tzv. polorovnicemi


1.stříbro reaguje s kyanidem draselným a kyslíkem za vzniku dikyanostříbrnanu draselného a hydroxidu draselného
2.dusitan sodný reaguje s dvojchromanem draselným a kyselinou sírovou za vzniku dusičnanu sodného a síranů chromitého a draselného
3. zinek reaguje s hydroxidem sodným za vzniku vodíku a tetrahydroxozinečnatanusodného
4. arseničnan trilithný reaguje s jodidem vápenatým a kyselinou selenovou za vzniku arsenitanu trilithného selenanu vápenatého a jódu
5. hexakyanoželeznatan draselný reaguje s chlorečnanem sodným a kyselinou chlorovodíkovou za vzniku hexakyanoželezitanudraselného a chloridů sodného a draselného
6. hliník reaguje s hydroxidem cesným za vzniku tetrahydroxohlinitanu cesného a vodíku
7. jodičnan draselný reaguje s hydrogensiřičitanem sodným a kyselinou sírovou za vzniku jódu, síranu draselného a hydrogensíranu sodného
8. bromid lithný reaguje s bromičnanem sodným a kyselinou trihydrogenfosforečnou za vzniku brómu a fosforečnanů trilithného a trisodného
9. jodid draselný reaguje s chromanem amonným a kyselinou sírovou za vzniku jódu a síranů chromitého, draselného a amonného
10. hliník reaguje s hexafluorokřemičitanem draselným za vzniku křemíku, tetrafluorohlinitanu draselného a pentafluorohlinitanu draselného
11.tetrahydroxochromitan sodný reaguje s peroxidem vodíku a hydroxidem draselným za vzniku chromanů draselným a sodným
12. chroman draselný reaguje s peroxidem vodíku a kyselinou sírovou za vzniku kyslíku a síranů chromitého a draselného
13. oxid siřičitý reaguje s manganistanem draselným v neutrálním prostředí za vzniku oxidu manganičitého, síranu draselného a kyseliny sírové
14. hydrogensiřičitan sodný reaguje s manganistanem draselným a kyselinou trihydrogenarseničnou za vzniku síranů sodného,draselného a manganatého a tetraoxoarseničnanu manganatého
15. siřičitan sodný reaguje s jódem za vzniku síranu sodného, kyseliny siřičité a jodidu sodného
16. thiosíran sodný reaguje s jódem za vzniku tetrathionanu sodného a jodidu sodného
17. thiosíran sodný reaguje s brómem a hydroxidem vápenatým za vzniku bromidu vápenatého a síranů sodného a vápenatého
18. thiosíran sodný reaguje s chlórem za vzniku síranu sodného,kyseliny thiosírové a chloridu sodného
19. při reakci hydrogensulfidu draselného s hydrogensiřičitanem sodným vznikají thiosírany sodný a draselný
20. při reakci peroxodisíranu sodného s chloridem manganatým (za katalýzy stříbrné soli - v řešení není vyznačeno) vzniká manganistan sodný,chlorid sodný,síran sodný a kyselina sírová
21. při reakci beryllia s hydroxidem vápenatým vzniká tetrahydroxoberyllnatan vápenatý a vodík
22. při reakci galia s hydroxidem rubidným vzniká tetrahydroxodiaquagalitan rubidný a vodík
23. reakcí manganistanu draselného s hydroxidem sodným vznikají mangananany draselný a sodný a kyslík
24. reakcí manganistanu draselného s dusitanem sodným vzniká dihydrát oxidu manganičitého,dusičnan sodný a hydroxid draselný
25. reakcí manganistanu draselného s thiosíranem sodným vzniká hydrát oxidu mangančitého a sírany draselný a sodný a hydroxid draselný
26.reakcí manganistanu draselného s hexakyanoželeznatanem draselným vzniká hydrát oxidu mangančitého, hydroxid draselný a hexakyanoželezitan draselný
27. reakcí manganistanu draselného s arsenitanem trivápenatým a kyselinou selenovou vzniká arseničnan trivápenatý a selenany manganatý a draselný
28.reakcí chloridu manganatého s oxidem olovičitým a kyselinou dusičnou vzniká manganistan,chlorid a dusičnan olovnatý
29.reakcí bromnanu vápenatého s dusičnanem nikelnatým a hydroxidem draselným vzniká hydroxid niklitý, dusičnan draselný a bromid vápenatý
30.při reakci železanu sodného s vodou vznikají hydroxidy železitý a sodný a kyslík
31. při reakci hyperoxidu draselného s vodou vzniká kyslík a hydroxid draselný
32. při reakci peroxidu draselného s vodou vzniká kyslík a hydroxid draselný
33. chlorové vápno oxiduje síran manganatý na hydrát oxidu manganičitého (samo se redukuje na chlorid)
34. chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (samo se redukuje na chlorid)
35. chlorové vápno oxiduje hexakyanoželeznatan draselný na hexakyanoželezitan draselný (samo se redukuje na chlorid)
 Zde klik na další reakce chlornanů (především chlorového vápna)


Animace: průmyslová syntéza amoniaku profesor Holger Schickor: průmyslová syntéza amoniaku


[nahoru][rovnice][go home]