9.10.1999 21:55:31
II.19

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice

Zadání
Při reakci hydrogensulfidu s hydrogensiřičitanem vzniká thiosíran

Řešení

HS- + HSO3- --› S2O3-2

Křížové pravidlo
S...-2...2 rozdíl 4 křížem 2
S....4...2 rozdíl 2 křížem 4

!!!Pozor:jedná se o synproporcionační reakci, kdy síra ze dvou různých oxidačních stavů přechází do jednoho společného!!! Proto u ní produktů platí 2+4=6=3.2

2HS- + 4HSO3- --› 3S2O3-2
Porovnání nábojů
2.(-1)+ 4.(-1) = 3.(-2)
náboj je na obou stranách stejný
porovnání vodíků 2.1 + 4.1 / / / 0

2HS- + 4HSO3- --› 3S2O3-2 + 3H2O
Vyrovnání vodíků
2.1 + 4.1 = 6 = 3.2
Kontrola kyslíků: 4.3 = 12 = 3.3 + 3.1
Rovnice je upravena

nahoru

anorganik rovnice

Go home