II.25

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice


Zadání
reakcí manganistanu v neutrálním prostředí s thiosíranem vzniká hydrát oxidu mangančitého a síran v určitém prostředí

Řešení
MnO4- + S2O3-2 --› MnO2.xH2O + SO4-2


Křížové pravidlo
Mn...7...4 rozdíl 3 křížem 8
(2S)...4..12 rozdíl 8 křížem 3

8MnO4- + 3S2O3-2 --› 8MnO2.xH2O + 6SO4-2
Porovnání nábojů
8.(-1)+ 3.(-2) / / / 6.(-2)

Pozn.: jelikož je v zadání uvedeno, že reakce proběhne v neutrálním prostředí, nelze náboj vyrovnávat na straně reaktantů, proto je nutné ho vyrovnat vhodným prostředím na straně produktů
8MnO4- + 3S2O3-2 --› 8MnO2.xH2O + 6SO4-2 + 2OH-
vyrovnání nábojů
8.(-1)+ 3.(-2) = -14 = 6.(-2) + 2. (-1)
porovnání vodíků O / / / 8.x.2 + 2.1

8MnO4- + 3S2O3-2 + (1 + 8x)H2O --› 8MnO2.xH2O + 6SO4-2 + 2OH-
Vyrovnání vodíků
(1 + 8x).2 = 2 + 16x = 8.x.2 + 2.1
Kontrola kyslíků: 8.4+3.3+(1+8x)=42+8x= 8.(2+x.1)+6.4+2.1
Rovnice je upravena

nahoru

anorganik rovnice

Go home