8.10.1999 12:58:05
III.A

Zadání tzv.poloreakcízde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s ekvivalentními rovnicemi s
iontovým a s úplným zadáním
Pozn.!!! případná voda není v zadání rovnic uváděna (až na výjimky)!!!


1. kyslíkem je redukován v neutrálním prostředí
2. dvojchroman je redukován ve vhodném prostředí za vzniku chromité soli
3. zinek je oxidován ve vhodném prostředí za vzniku tetrahydroxozinečnatanu
4. tetraoxoarseničnan je redukován ve vhodném prostředí za vzniku trioxoarsenitanu
5. hexakyanoželeznatan je oxidován za vzniku hexakyanoželezitanu
6. hliník je oxidován ve vhodném prostředí za vzniku tetrahydroxohlinitanu
7. jodičnan je redukován ve vhodném prostředí na jód
8. bromid j
e oxidován za vzniku brómu
9. chroman je redukován v určitém prostředí na chromitou sůl
10. hliník je oxidován za přítomnosti fluoridu za vzniku tetrafluorohlinitanu a pentafluorohlinitanu
11.tetrahydroxochromitan je oxidován ve vhodném prostředí za vzniku chromanu
12.peroxid vodíku je oxidován v neutrálním prostředí za vzniku kyslíku
13. oxid siřičitý je oxidován v neutrálním prostředí za vzniku síranu
14. manganistan je redukován v určitém prostředí na manganatou sůl

15. siřičitan je oxidován v neutrálním prostředí za vzniku síranu
16. thiosíran je oxidován za vzniku tetrathionanu
17. thiosíran je oxidován ve vhodném prostředí za vzniku síranu
18. thiosíran je oxidován v neutrálním prostředí za vzniku síranu
19. hydrogensulfid je oxidován v neutrálním prostředí na thiosíran
20. peroxodisíran je redukován na síran
21. vodík z vody je redukován
22. galium je oxidováno ve vhodném prostředí na tetrahydroxodiaquagalitan
23. manganista
n je redukován na manganan a kyslík
24. redukcí manganistanu v neutrálním prostředí vzniká dihydrát oxidu manganičitého
25. redukcí manganistanu v neutrálním prostředí vzniká hydrát oxidu manganičitého
27. trioxoarsenitan je oxidován v neutrálním prostře
dí na tetraoxoarseničnan
28. oxid olovičitý je redukován ve vhodném prostředí na olovnatou sůl
29. nikelnatá sůl je oxidována ve vhodném prostředí na hydroxid niklitý
31. hyperoxid je oxidován na kyslík
32. peroxid je oxidován na kyslík

33. chlornan je redukován na chlorid

nahoru

anorganik rovnice

Go home