9.10.1999 14:03:23
II.B

Řešení iontových zápisů redoxních rovnic

zde je zadání těchto rovnic (zde pro pokročilé)
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním (zde pro pokročilé) a s tzv.poloreakcemi


1) 4Ag + 8CN- + O2 + 2H2O --› 4[Ag(CN)2]- + 4OH-
2) 3NO2- + Cr2O7-2 + 8H3O+--› 3NO3- + 2Cr+3 + 12H2O
3) 2H2O + Zn + 2OH---› [Zn(OH)4]-2 + H2
4) AsO4-3 + 2I- + 2H3O+--› AsO3-3 + I2 + 3H2O
5) 6[Fe(CN)6]-4 + ClO3- + 6H3O+--› 6[Fe(CN)6]-3 + Cl- + 9H2O
6) 2Al + 2OH- + 6H2O --› 2[Al(OH)4]- + 3H2
7) 2IO3- + 5HSO3- + 2H3O+ --› 5HSO4- + 3H2O + I2
8) 5Br- + BrO3- + 6H3O+ --› 3Br2 + 9H2O
9) 6I- + 2CrO4-2 + 16H3O+ --› 2Cr+3 + 3I2 + 24H2O
10) 3[SiF6]-2 + 4Al --› 3Si + 2[AlF4]- + 2 [AlF5]-2
11) 2[Cr(OH)4]- + 3H2O2 + 2OH- --› 2CrO4-2 + 8H2O
12) 2CrO4-2 + 3H2O2 + 10H3O+ --› 2Cr+3 + 18H2O + 3O2
13) 3SO2 + 2MnO4- + 6H2O --› 2MnO2 + 3SO4-2 + 4H3O +
14) 5HSO3-+ 2MnO4- + H3O+ --› 5SO4-2 + 2Mn+2 + 4H2O
15) SO3-2 + 3H2O + I2 --› SO4-2 + 2H3O+ + 2I-
16) 2S2O3-2 + I2 --› S4O6-2 + 2I-
17) S2O3-2 + 4Br2 + 10OH- --› 2SO4-2 + 8Br- + 5H2O
18) S2O3-2 + 4Cl2 + 15H2O --› 2SO4-2 + 8Cl- + 10H3O+
19) 2HS- + 4HSO3- --› 3S2O3-2 + 3H2O
20) 5S2O8-2 + 2Mn+2 + 24H2O --› 2MnO4- + 10SO4-2 + 16H3O+
21) Be + 2OH- + 2H2O --› [Be(OH)4]-2 + H2
22) 2Ga + 2OH- + 10H2O --› 2[Ga(OH)4(H2O)2] - + 3H2
23) 4MnO4- + 4OH- --› 4MnO4-2 + O2 + 2H2O
24) 2MnO4- + 3NO2- + 5H2O --› 2MnO2.2H2O + 3NO3- + 2OH-
25) 8MnO4- + 3S2O3-2 + (1 + 8x)H2O --› 8MnO2.xH2O + 6SO4-2 + 2OH-
26) MnO4- + 3[Fe(CN)6]-4 + (2 + x)H2O --› MnO2.xH2O + 3[Fe(CN)6]-3 + 4OH-
27) 2MnO4- + 5AsO3-3 + 6H3O+ --› 2Mn+2 + 5AsO4-3 + 9H2O
28) 2Mn+2 + 5PbO2 + 4H3O+ --› 2MnO4- + 5Pb+2 + 6H2O
29)BrO- + 2Ni+2 + 4OH- + H2O --› 2Ni(OH)3 + Br-
30) 4FeO4-2 + 10H2O --› 4Fe+3 + 20OH- + 3O2
31) 4O2- + 2H2O --› 3O2 + 4OH-
32) 2O2-2 + 2H2O --› O2 + 4OH-
33) ClO- + Mn+2 + 2OH- + (x-1)H2O --› Cl- + MnO2.xH2O
34) ClO- + H2O2 + xOH- --› Cl- + O2 + xOH- + H2O
35) ClO- + 2[Fe(CN)6]-4 + xOH- + H2O --› Cl- + 2[Fe(CN)6]-3 + (x + 2)OH-

nahoru

anorganik rovnice

Go home