10.05.2002 00:27:33
VI.20
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
při reakci peroxodisíranu sodného s chloridem manganatým (za katalýzy stříbrné soli - v řešení není vyznačeno) vzniká manganistan sodný, chlorid sodný, síran sodný a kyselina sírová


Řešení
Na2S2O8 + MnCl2--› NaMnO4 + Na2SO4 + H2SO4 + NaCl


Křížové pravidlo
2O.....-2...-4 rozdíl 2 křížem 5
Mn.....7...2 rozdíl 5 křížem 2
5Na2S2O6O2+ 2MnCl2 --› 2NaMnO4 + Na2SO4 + H2SO4 + NaCl

Pozn. peroxoskupina je z důvodu názornosti u peroxodisíranu zde vyznačena zvlášť

!!!kyslík nelze v tento moment na straně produktů vyrovnat, neboť je nejen v několika sloučeninách, ale navíc část oxidační číslo nemění!!!

Porovnání podtržených chlorů

2.2 /// 0


Vyrovnání chlóru
2.2=4=4.1
5Na2S2O8 + 2MnCl2 --› 2NaMnO4 + Na2SO4 + H2SO4 + 4NaCl
Porovnání podtržených sodíků
5.2 /// 2.1 + 4.1


Vyrovnání sodíků
5.2 = 2.1 + 2.2 + 4.1
5Na2S2O8 + 2MnCl2 --› 2NaMnO4 + 2Na2SO4 + H2SO4 + 4NaCl
Porovnání podtržených atomů síry
5.2 /// 2.1

 


Vyrovnání síry
5.2 = 2.1 + 8.1
5
Na2S2O8 + 2MnCl2 --› 2NaMnO4 + 2Na2SO4 + 8H2SO4+ 4NaCl
Porovnání podtržených atomů vodíku

0 /// 8.2


Vyrovnání vodíků za pomoci přidané vody
8.2 =16 = 8.2

5Na2S2O8 + 2MnCl2 + 8H2O--› 2NaMnO4 + 2Na2SO4 + 8H2SO4 + 4NaCl
Kontrola kyslíků: 5.8+8.1=48=2.4+2.4+8.4
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]