02.05.2007 01:12:21
VI.14
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
hydrogensiřičitan sodný reaguje s manganistanem draselným a kyselinou trihydrogenarseničnou za vzniku síranů sodného,draselného a manganatého a tetraoxoarseničnanu manganatého


Řešení
NaHSO3 + KMnO4 + H3AsO4 --› Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + Mn3(AsO4)2 + H2O


Křížové pravidlo
S.....4...6 rozdíl 2 křížem 5 rozšíření 6x....30
Mn.....7...2 rozdíl 5 křížem 2 rozšíření 6x... 12
30NaHSO3 +12KMnO4 + H3AsO4 --› Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + Mn3(AsO4)2
!!! V tento moment nelze vyrovnat na straně produktů atomy síry a manganu,neboť se zde oba prvky vyskytují ve více než jedné sloučenině!!!

Porovnání podtržených sodíků a draslíků
Na.....30.1 /// 0 K........12.1 /// 0


Vyrovnání draslíků a sodíků
Na...30.1=30=15.2 K.... 12.1=12=6.2
30NaHSO3 +12KMnO4 + H3AsO4 --› 15Na2SO4 + 6K2SO4 + MnSO4 + Mn3(AsO4)2
Porovnání
podtržených skupin síry
30.1 /// 15.1 + 6.1


Vyrovnání skupin síry (na 30 dle výsledků z křížového pravidla)
30.1=30=15.1+6.1+9.1
Porovnání
podtržených manganů
12.1 /// 9.1 (dle výsledků z křížového pravidla je třeba doplnit na 12)
30NaHSO3 +
12KMnO4 + H3AsO4 --› 15Na2SO4 + 6K2SO4 + 9MnSO4 + Mn3(AsO4)2


Vyrovnání počtu manganu na 12 (dle výsledků z křížového pravidla)
12.1 =12 = 9.1 + 3
Porovnání
podtržených arseničných skupin
0 /// 1.2
30NaHSO3 +
12KMnO4 + H3AsO4 --› 15Na2SO4 +6K2SO4 +9MnSO4 +Mn3(AsO4)2


Vyrovnání arseničných skupin
2.1=2=1.2
30NaHSO3+12KMnO4 + 2H3AsO4 --› 15Na2SO4 +6K2SO4 +9MnSO4 +Mn3(AsO4)2
Porovnání vodíků 30.1+2.3/// 0


Vyrovnání vodíků za pomoci přidané vody
30.1+2.3 =36 = 18.2
30NaHSO3 +12KMnO4 + 2H3AsO4 --› 15Na2SO4 + 6K2SO4 + 9MnSO4 + Mn3(AsO4)2 + 18H2O
Kontrola kyslíků: 30.3+12.4+2.4=146=15.4+6.4+9.4+1.4.2+18
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]