08.12.2001 14:05:00
VI. 02
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice

Zadání
dusitan sodný reaguje s dvojchromanem draselným a kyselinou sírovou za vzniku dusičnanu sodného a síranů chromitého a draselného


Řešení
NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4--› NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4

Křížové pravidlo
N.....3...5 ro
zdíl 2 křížem 3
Cr.....6...3 rozdíl 3 křížem 2

3NaNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4--› 3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
Porovnání podtržených draselných skupin
1.2 /// 0


Vyrovnání draselných skupin
1.2 = 2 = 1.2
3NaNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4--› 3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
Porovnání podtržených síranových skupin
0 /// 1.3 + 1.1


Vyrovnání síranových skupin
4.1=4=1.3+1.1
3NaNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4--› 3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + 1K2SO4
Porovnání vodíků 4.2/// O


Vyrovnání vodíků za pomoci přidané vody
4.2 = 8 = 4.2
3NaNO2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4--› 3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
Kontrola kyslíků: 3.2+1.7+4.4=29=3.3+1.4.3+1.4+4.1

Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]