03.04.2005 10:52:56
Anorganická analýza iontů - sirovodíkový způsob
kationty - třída III

analýza anorganická: sirovodíkový způsob - kationty[I][II][III][IV][V] anionty[I][II][III]
[
způsob Tananajevův a Okáčův]
[
gymnázium F.X Šaldy]
[analýza organická]
Čugajevovo činidlo
Čugajevovo činidlo
analýza anorganická: sirovodíkový způsob - kationty[I][II][III][IV][V] anionty[I][II][III]
[
způsob Tananajevův a Okáčův]
[
gymnázium F.X Šaldy]
[analýza organická]

[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH][analytická chemie][go home]
Go home