07.05.2003 00:03:36
Anorganická analýza iontů - sirovodíkový způsob

analýza anorganická: sirovodíkový způsob - kationty[I][II][III][IV][V] anionty[I][II][III]
[
způsob Tananajevův a Okáčův]
[
gymnázium F.X Šaldy]
[analýza organická]
analýza anorganická: sirovodíkový způsob - kationty[I][II][III][IV][V] anionty[I][II][III]
[
způsob Tananajevův a Okáčův]
[
gymnázium F.X Šaldy]
[analýza organická]

[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH][analytická chemie][go home]
Návrat na hlavní stránku