Химик элементтарҙың периодик системаһы
Bashkir Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v baškirštině

  а 1 б а 2 б а 3 б а 4 б а 5 б а 6 б а 7 б а 8 б
1
H 1

1.0079
Водород

Bashkir  Republic of Bashkortostan Russian Periodic Table Periodicke tabulky v Kazachstine

Periodická tabulka  v UZBEČTINĚ (foto) - dodal pan Svatopluk Opela z našeho zastupitelského úřadu v Taškentu

He 2

4.0026
Гелий

2
Li 3

6.941
Литий

Be 4

9.012
Бериллий

B 5

10.81
Бор

C 6

12.011
Углерод

N 7

14.007
Азот

O 8

15.999
Кислород

F 9

18.998
Фтор

Tatar Periodic Table of the Elements in Cyrillic alphabet Udmurt Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v udmurstine
Ne 10

20.179
Неон

3
Na 11

22.990
Натрий

Mg 12

24.305
Магний

Al audio

Алюмин

Si 14

28.086
Кремний

P 15

30.973
Фосфор

S audio

Көкөрт

Cl 17

35.453
Хлор

[Башкирско-русский словарь] další zdroje:[odkaz] [odkaz]
Ar 18

39.948
Аргон

4
K 19

39.098
Калий

Ca 20

40.08
Кальций

21 Sc

44.956
Скандий

22 Ti

47.90
Титан

23 V

50.941
Ванадий

24 Cr

51.996
Хром

25 Mn

54.938
Марганец

audio Fe

Тимер

27 Co

58.933
Кобальт

27 Ni

58.70
Никель

 
29 Cu

Баҡыр

audio Zn

Тутыя
Цинк

Ga 31

69.72
Галлий

Ge 32

72.59
Германий

As 33

Мышаяҡ

Se 34

78.96
Селен

Br 35

79.904
Бром

[k původní tabulce]
Kr 36

83.80
Криптон

5
Rb 37

85.468
Рубидий

Sr 38

87.62
Стронций

39 Y

88.906
Иттрий

40 Zr

91.22
Цирконий

41 Nb

92.906
Ниобий

42 Mo

95.94
Молибден

43 Tc

98.906
Технеций

44 Ru

101.07
Рутений

45 Rh

102.905
Родий

46 Pd

106.4
Палладий

 
audio Ag

Көмөш

48 Cd

112.40
Кадмий

In 49

114.82
Индий

Sn 50

Аҡ_ҡурғаш

Sb 51

Һөрмә

Te 52

127.60
Теллур

I 53

126.904
Йод

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD
Xe 54

131.30
Ксенон

6
Cs 55

132.905
Цезий

Ba 56

137.34
Барий

57 La

138.905
Лантан

72 Hf

178.49
Гафний

73 Ta

180.948
Тантал

74 W

183.85
Вольфрам

75 Re

186.207
Рений

76 Os

190.2
Осмий

77 Ir

192.22
Иридий

78 Pt

Ағалтын
Платина

 
79 Au

Алтын

80 Hg

Терегөмөш
Тере_көмөш

Tl 81

204.37
Таллий

Pb 82

Ҡурғаш
Ҡара_ҡурғаш

Bi 83

208.980
Висмут

Po 84

[209]
Полоний

At 85

[210]
Астат

Chemweb - kliknutim na hlavni stranku
Rn 86

[222]
Радон

7
Fr 87

[223]
Франций

Ra 88

226.025
Радий

89 Ac

[227]
Актиний

104 Ku

[261]
Курчатовий

105 Ns

[269]
Нильсборий

Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice Tatarstan - Periodická tabulka v tatarstine (soucast ruska) - kodovani unicode Adyghe Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině Kabardino-Cherkess (dialect Adyghe)  Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v Kabardino-čerkeštině (dialekt adygejštiny) Abaza Periodic Table - Periodická tabulka v abazinstine Karachay Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v karačajštině Balkar Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v balkarštině Ossetian Periodic Table - dialect Digorian - North Ossetia - Digora Cecensko - periodicke tabulky v cecenstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovech Ingussko - nekolik chemickych prvku v ingusstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovech (kodovani unicode) Kalmyk Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v kalmyčtině Mokshan (Mordvin) Periodic Table - kompletni tabulka od Jarmanja Turtasha Erzya (Mordvin) Periodic Table Cuvatstina - periodická tabulka v cuvatstine, která je jazykem pouzivanym v Cuvatsku v Ruske federaci Bashkir Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v baskirstine Meadow Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka ve východní marijštině Hill Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v západní marijštině Komi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komijštině Komi - Permyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-permjačtině Komi-Yodzyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-jazvanštině Udmurt Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v udmurstine Tundra Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku tundra nenets Forest Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku forest nenets
58 Ce

140.12
Церий

59 Pr

140.908
Празеодим

60 Nd

144.24
Неодим

61 Pm

[145]
Прометий

62 Sm

150.4
Самарий

63 Eu

151.96
Европий

64 Gd

157.25
Гадолиний

65 Tb

158.925
Тербий

66 Dy

162.50
Диспрозий

67 Ho

196.967
Гольмий

68 Er

167.26
Эрбий

               
69 Tm

168.93
Тулий

70 Yb

173.04
Иттербий

71 Lu

174.97
Лютеций

90 Th

232.038
Торий

91 Pa

[231]
Протактиний

92 U

238.029
Уран

93 Np

[237]
Нептуний

94 Pu

[244]
Плутоний

95 Am

[243]
Америций

96 Cm

[247]
Кюрий

97 Bk

[247]
Берклий

98 Cf

[251]
Калифорний

99 Es

[254]
Эйнштейний

100 Fr

[257]
Фермий

             
101 Md

[258]
Менделевий

102 No

[255]
Нобелий

103 Lr

[256]
Лоуренсий


1A 2A 3B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 8B 4B 2B 3A 3A 3A 3A 3A 8A

Химик элементтарҙың периодик системаһы

         
     
                     
                           
                               

Podle sčítání lidu žilo v SSSR v roce 1989 1 047 000 baškirských rodilých mluvčích. Dalších 26 737 uvedlo, že baškirštinu používá jako svůj druhý jazyk. Přibližně 30 000 Baškirů používalo jako mateřský jazyk tatarštinu.

Baškirští mluvčí žijí převážně v ruské republice Baškortostánu a v sousedním Tatarstánu a Udmurtsku. Významný počet žije také Permském kraji a v Čeljabinské, Orenburgské, Sverdlovské a Kurganské oblasti. Velké baškirské menšiny žijí také v Kazachstánu a Uzbekistánu.


27.03.2018 17:45:17 code: unicode -UTF 8

Bashkir alphabet and pronunciation


map

Bashkortostan

 

BAŠKIRSKO (BAŠKORTOSTÁN)

Oficiální názvy státu Republika Baškortostán, Baškort Respublikasy, Respublika Baškortostan
Zřízení autonomní republika v rámci Ruské federace
Hlavní město Ufa (Öfö) 1,1 mil.
Rozloha 143 600 km2
Počet obyvatel 4 059 000 - 1998
Jazyk baškirština, ruština, tatarština, čuvaština
Kontinent Evropa

BAŠKIRSKO (BAŠKORTOSTÁN)

Autonomní republika v jižní části Uralu. Oblast osídlená turkickými Baškiry se stala ve 13. století součástí mongolského panství, Zlaté hordy. Po jejím rozpadu sem zasahovala moc Nogajské hordy, Kazaňského a Sibiřského chanátu. Po porážce Kazaňského chanátu bylo Baškirsko v roce 1557 připojeno k Rusku. Proti násilné christianizaci a ruské nadvládě propukla v 17.-19. století řada povstání. Po Říjnové revoluci bylo v létě 1918 obsazeno hlavní město oblasti československými legiemi a vojsky admirála Kolčaka. V září 1918 zde byla vyhlášena tzv. Prozatímní všeruská vláda (Ufimské direktorium). Po odchodu "bílých" vojsk ovládli oblast bolševici, kteří zde roku 1919 vytvořili Baškirskou ASSR v rámci Ruska. Roku 1990 byla vyhlášena suverenita Baškirska v rámci SSSR. Po rozpadu SSSR pak byla roku 1992 republika přejmenována na Republiku Baškortostán. Roku 1994 byla podepsána kompetenční smlouva mezi Baškortostánem a Ruskem, která garantuje republice rozsáhlou autonomii. Samotní Baškirové tvoří dnes jen 20 % obyvatel, převažují Rusové (39 %) a Tataři (28 %), dále zde žijí Čuvaši, Marijci aj. Věřící se hlásí k sunnitskému islámu či k pravoslaví.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku