Mari

Hill (Western) Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v západní marijštině Горномарийский язык

  а 1 б а 2 б а 3 б а 4 б а 5 б а 6 б а 7 б а 8 б
1
H 1

1.0079
Водород

Gornomariysky District Mari   Mari
He 2

4.0026
Гелий

2
Li 3

6.941
Литий

Be 4

9.012
Бериллий

B 5

10.81
Бор

C 6

12.011
Углерод

N 7

14.007
Азот

O 8

15.999
Кислород

F 9

18.998
Фтор

Click for Periodic Table in Meadow Mari language
Ne 10

20.179
Неон

3
Na 11

22.990
Натрий

Mg 12

24.305
Магний

Al 13

26.981
Алюминий

Si 14

28.086
Кремний

P 15

30.973
Фосфор

S 16

32.06
Сера

Cl 17

35.453
Хлор

Click for names chemical elements in North- Western dialect Mari language
Ar 18

39.948
Аргон

4
K 19

39.098
Калий

Ca 20

40.08
Кальций

21 Sc

44.956
Скандий

22 Ti

47.90
Титан

23 V

50.941
Ванадий

24 Cr

51.996
Хром

25 Mn

54.938
Марганец

26 Fe

Кӹртни

27 Co

58.933
Кобальт

27 Ni

58.70
Никель

 
29 Cu

Вӹргеньӹ

30 Zn

65.38
Цинк

Ga 31

69.72
Галлий

Ge 32

72.59
Германий

As 33

Мушняк

Se 34

78.96
Селен

Br 35

79.904
Бром

06.05.2018 18:53:24 code: unicode -UTF 8
Kr 36

83.80
Криптон

5
Rb 37

85.468
Рубидий

Sr 38

87.62
Стронций

39 Y

88.906
Иттрий

40 Zr

91.22
Цирконий

41 Nb

92.906
Ниобий

42 Mo

95.94
Молибден

43 Tc

98.906
Технеций

44 Ru

101.07
Рутений

45 Rh

102.905
Родий

46 Pd

106.4
Палладий

 
47 Ag

Ши

48 Cd

112.40
Кадмий

In 49

114.82
Индий

Sn 50

Вулны

Sb 51

121.75
Сурьма

Te 52

127.60
Теллур

I 53

126.904
Йод

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD
Xe 54

131.30
Ксенон

6
Cs 55

132.905
Цезий

Ba 56

137.34
Барий

57 La

138.905
Лантан

72 Hf

178.49
Гафний

73 Ta

180.948
Тантал

74 W

183.85
Вольфрам

75 Re

186.207
Рений

76 Os

190.2
Осмий

77 Ir

192.22
Иридий

78 Pt

195.09
Платина

 
79 Au

Шӧртньӹ

80 Hg

200.59
Ртуть

Tl 81

204.37
Таллий

Pb 82

Шим_вулны
Вӹдвулны

Bi 83

208.980
Висмут

Po 84

[209]
Полоний

At 85

[210]
Астат

Chemweb - kliknutim na hlavni stranku
Rn 86

[222]
Радон

7
Fr 87

[223]
Франций

Ra 88

226.025
Радий

89 Ac

[227]
Актиний

104 Ku

[261]
Курчатовий

105 Ns

[269]
Нильсборий

Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice Tatarstan - Periodická tabulka v tatarstine (soucast ruska) - kodovani unicode Adyghe Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině Kabardino-Cherkess (dialect Adyghe)  Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v Kabardino-čerkeštině (dialekt adygejštiny) Abaza Periodic Table - Periodická tabulka v abazinstine Karachay Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v karačajštině Balkar Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v balkarštině Ossetian Periodic Table - dialect Digorian - North Ossetia - Digora Cecensko - periodicke tabulky v cecenstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovechIngussko - nekolik chemickych prvku v ingusstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovech (kodovani unicode) Kalmyk Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v kalmyčtině Mokshan (Mordvin) Periodic Table - kompletni tabulka od Jarmanja Turtasha Erzya (Mordvin) Periodic Table Cuvatstina - periodická tabulka v cuvatstine, která je jazykem pouzivanym v Cuvatsku v Ruske federaci Bashkir Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v baskirstine Meadow Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka ve východní marijštině Hill Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v západní marijštině Komi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komijštině Komi - Permyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-permjačtině Komi-Yodzyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-jazvanštině Udmurt Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v udmurstine Tundra Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku tundra nenets Forest Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku forest nenets
58 Ce

140.12
Церий

59 Pr

140.908
Празеодим

60 Nd

144.24
Неодим

61 Pm

[145]
Прометий

62 Sm

150.4
Самарий

63 Eu

151.96
Европий

64 Gd

157.25
Гадолиний

65 Tb

158.925
Тербий

66 Dy

162.50
Диспрозий

67 Ho

196.967
Гольмий

68 Er

167.26
Эрбий

               
69 Tm

168.93
Тулий

70 Yb

173.04
Иттербий

71 Lu

Лӱтеций

90 Th

232.038
Торий

91 Pa

[231]
Протактиний

92 U

238.029
Уран

93 Np

[237]
Нептуний

94 Pu

[244]
Плутоний

95 Am

[243]
Америций

96 Cm

Кӱрий

97 Bk

[247]
Берклий

98 Cf

[251]
Калифорний

99 Es

[254]
Эйнштейний

100 Fr

[257]
Фермий

             
101 Md

[258]
Менделевий

102 No

[255]
Нобелий

103 Lr

[256]
Лоуренсий

[Click for Periodic Table in Meadow Mari language] [Click for names chemical elements in North- Western dialect Mari language]


map map Hill Mari alphabet and pronunciation

Mari


 

MARIJSKO (MARIJ EL)

Oficiální názvy státu Republika Marij El, Respublika Marij El, Marijskaja respublika
Zřízení autonomní republika v rámci Ruské federace
Hlavní město Joškar-Ola 249 tis.
Rozloha 23 200 km2
Počet obyvatel 760 000 - 1995
Jazyk ruština, marijština (úř. j.)
Kontinent Evropa

MARIJSKO (MARIJ EL)

Území na levém břehu horního toku Volhy osídlily ugrofinské kmeny Marijců před 6. stoletím (odtud název). Ve 13. století dobyli oblast Mongolové a v dalších staletích tvořila součást Zlaté hordy. Po jejím rozpadu se v 16. století zmocnila části území ruská knížata a Kazaňský chanát. Po jeho likvidaci bylo i toto území roku 1551 připojeno k Rusku. Po ruské revoluci a ustavení sovětské moci zde byla roku 1920 vytvořena Marijská AO v rámci Ruska, jež byla roku 1936 přeměněna v Marijskou ASSR v rámci RSFSR. V souvislosti s rozkladem SSSR zde byla roku 1990 vyhlášena svrchovaná Marijská SSR - republika Marij El. Po rozpadu SSSR se Marijská republika (od 1992 s názvem Republika Marij El) stala autonomní republikou v rámci Ruské federace. Obyvatelstvo představují zejména Rusové (47 %) a Marijci (43 %, dalších 600 000 žije v sousedních republikách Baškirsku a Tatarstánu), dále minority Tatarů aj. Věřící, především Rusové, se hlásí k pravoslaví, část Marijců stále k šamanismu.

Marijština má v současné době jednotnou standardní formu s dvěma variantami – východní a západní marijštinu. Používání dvou „variant“ jazyka místo dvou „jazyků“ bylo dlouho tématem vášnivých diskusí. Na jedné straně Marijci uznali jednotnost své etnické skupiny, na druhé straně byly rozdíly mezi oběma variantami stejně velké jako u nástupnických jazyků srbochorvatštiny, ne-li víc. Obě varianty používají upravenou verzi cyrilice.


Ruské periodické tabulky - kódování cyrilice Tatarstan - Periodická tabulka v tatarstine (soucast ruska) - kodovani unicode Adyghe Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině Kabardino-Cherkess (dialect Adyghe)  Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v Kabardino-čerkeštině (dialekt adygejštiny) Abaza Periodic Table - Periodická tabulka v abazinstine Karachay Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v karačajštině Balkar Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v balkarštině Ossetian Periodic Table - dialect Digorian - North Ossetia - Digora Cecensko - periodicke tabulky v cecenstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovech Ingussko - nekolik chemickych prvku v ingusstine, jazyku zeme zotrocene v ruskych okovech (kodovani unicode) Kalmyk Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v kalmyčtině Mokshan (Mordvin) Periodic Table - kompletni tabulka od Jarmanja Turtasha Erzya (Mordvin) Periodic Table Cuvatstina - periodická tabulka v cuvatstine, která je jazykem pouzivanym v Cuvatsku v Ruske federaci Bashkir Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v baskirstine Meadow Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka ve východní marijštině Hill Mari Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v západní marijštině Komi Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komijštině Komi - Permyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-permjačtině Komi-Yodzyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-jazvanštině Udmurt Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v udmurstine Tundra Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku tundra nenets Forest Nenets  - nekolik chemickych prvku v jazyku forest nenets


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku