Kalmyk Periodic Tables in [Todo - Bichig 1648 - 1924][Latin 1930 - 1938....][Cyrillic 1924 - 1930, 1938 -....] PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Home - hlavní strana[Classical Mongolian][Manchu][Chinese Simplified][Chinese Traditional][Cyrillic Mongolian][Jurchen][Tibetan][Uyghur]


Периодическ системин элементс

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
водород

Kalmyk Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v kalmyčtině

He
гелий
   
Kalmykia

KALMYK LANGUAGE

Kalmykia je soucasti Ruska
  C
углерод
N
азот
O
кислород
  Ne
неон
Na
натр
Mg
магнь
Al
алюминь
  P
фосфор
S
күкр
Cl
хлор
 
K
калий
Ca
кальций
  Ti
титан
  Cr
хром
Mn
марганец
Fe_хала
төмр
Co
кобальт
Ni
никель
Cu
улан
_мөңгн
Zn
цаһан
_хала
    As
мышьяк
  Br
бром
 
                    Ag
цаһан
_мөңгн
    Sn
цаһан
_хорһлҗн
Sb
сурьма
  I
йод
 
          W
вольфрам
      Pt_платин
цаһан
_алтн
Au
алтн
Hg
мөңгн
_усн
  Pb
хорһлҗн
      Rn
радон
   

 

 

Dictionary


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
ус_төргч

Периодическ систем
Kalmyk Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v kalmyčtině

He
гелий
   
Kalmykia

KALMYK LANGUAGE

Kalmykia je soucasti Ruska
  C
нүүрс-төргч
N
шү_төргч
O
күчлтөр
  Ne
неон
Na
натр
Mg
магнь
Al
гиигн_цаһан
Si
цәкүр
P
сүүмг
S
күкр
Cl
хлор
Ar
арһон
K
калий
Ca
кальций
  Ti
титан
  Cr
хром
Mn
маңһанис
Feaudio
төмр
Co
альвн_чолун
Ni
никель
Cu
улан_мөңгн
Zn
цаһан_хала
    As
цаһан_хорн
Se
селен
Br
бром
Kr
криптон
                    Ag
цаһан_мөңгн
    Sn
цаһан_хорһлҗн
Sb
сурьма
Te
теллур
I
йод
Xe
ксенөн
          W
вольфрам
      Pt
цаһан_алтн
Auaudio
алтн
Hg
мөңгн_усн
  Pbaudio
хорһлҗн
      Rn
радон
   

  30.03.2019 07:27:34 [rusko-kalmycký slovník] цаһан = white (bílý), улан = red (červený), улан = red (červený), усн = water (voda)

Dictionary Dictionary

Kalmyčtina (Хальмг келн Chaľmg keln) je západomongolský jazyk, kterým mluví Kalmykové, žijící v Rusku. Až na písmo je prakticky totožný s jazykem Ojratů, žijících v západním Mongolsku a západní Číně. Má asi 500 tisíc rodilých mluvčích (včetně Ojratů).

První kalmycké písemnosti byly napsány písmem todo-bičig (jasné písmo), které vytvořil v 17. století mnich Zaja Pandita na základě staromongolského písma. Písmo se mezi Kalmyky a Ojraty značně rozšířilo. V Kalmycku se používalo do r. 1924, Ojraté ho používají dodnes.

V lednu 1924 byla zavedena kalmycká abeceda na základě azbuky, přičemž byly doplněny některé znaky. Abeceda byla ve dvacátých letech několikrát reformována a používala se do r. 1930. V r. 1930 byla abeceda převedena do latinky, přičemž byly zachovány některé znaky, doplněné předchozími reformami. V r. 1938 byla abeceda znovu převedena na základ azbuky a do současného stavu byla upravena v r. 1941


map Kalmykia

KALMYCKO

Oblast byla ve starověku osídlena íranojazyčnými kmeny (Skythy, později Alany a Sarmaty), v 7.-10. století byla pod vlivem Chazarské říše, po jejím pádu byla ovládána kočovnými Polovci (Kumány) a ve 13. století obsazena Mongoly. Kalmykové, po nichž nese území jméno, byli poslední vlnou kočovníků z Asie do Evropy, území osídlili v 16.-17. století a až do roku 1771 zde existoval polosuverénní Kalmycký chanát. Do konce 18. století bylo území připojeno k Rusku. Po ruské revoluci pak zde v letech 1918-1920 probíhala občanská válka a po vítězství sovětské moci byla vytvořena Kalmycká AO (s větším územním rozsahem než dnešní Kalmycko a s Astrachaní jako hlavním městem); roku 1935 autonomní oblast reorganizována v Kalmyckou ASSR v rámci RSFSR. Za 2. světové války byla na přelomu let 1942-1943 dva měsíce okupována Německem a po osvobození byli Kalmyci obviněni z kolaborace a násilně vysídleni do Střední Asie a autonomní republika zrušena, dokonce byla z mapy vymazána i kalmycká jména (Elista přejemnována na Stěpnoj, Lagaň na Kaspijsk ad.). K revizi tohoto aktu došlo roku 1957, kdy byl Kalmykům povolen návrat. O rok později byla obnovena republiková autonomie. V souvislosti s rozkladem SSSR vyhlásil republikový parlament roku 1990 deklaraci o svrchovanosti pod názvem Kalmycká SSR, roku 1992 byl název změněn na současný a Kalmycko se stalo autonomní republikou v rámci Ruské federace. Kalmycký prezident Kirsam Iljumdžinov je také předsedou mezinárodní šachové organizace FIDE. Obyvatelstvo tvoří Kalmykové (45 %), Rusové (38 %) a minority dalších národů bývalého Sovětského svazu (Ukrajinci, Tataři aj.) Věřící se hlásí k lamaismu, resp. pravoslaví, jsou doloženy i pozůstatky šamanismu.


Map Oirat in China and Mongolian


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku